Skip to main content

Innehåll:

1.  SEO & SEM
2. Vad är SEO?
3. Vad är SEM?
4. Kombinationer
5. Tips & Tricks
6. Slutsats

Hur SEO & SEM fungerar ihop

Sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring har blivit en integrerad del av internet och digital marknadsföring. Båda låter nästan lika, men det är flera stora skillnader mellan dem. De verkar däremot tillsammans och delar ett gemensamt mål.

I motsats till tron ​​att SEO och SEM är oberoende är det betydligt mer passande att kalla dem ”kompletterande” eftersom du når optimala resultat när du kombinerar båda processerna. När det gäller SEO och SEM bör diskussionen vara hur vi kan använda dem tillsammans snarare än vilken som är bättre för digital marknadsföring.

Vad är SEO?

Sökmotoroptimering använder flera tekniker för att förbättra synligheten på en webbplats. Detta innebär att en webbplats förbättras på sökmotors resultatsida (SERP). Grundidén bakom att använda SEO som ett marknadsföringsverktyg är att sökmotorer är de mest använda verktygen idag när någon söker efter en vara eller tjänst. 

Google, den ledande sökmotorn, bearbetar cirka 2 biljoner sökningar per år och står för majoriteten av online-sökningar. Hela 80% av alla köp börjar idag på Google, i sökresultaten. Målet med marknadsföring är att tillgängliggöra företaget för dina kunder där de behöver dig. Det innebär att SEO hjälper dig att rankas i sökresultaten när dina kunder söker efter något du erbjuder. SEO uppvisar för de flesta branscher den högst ROI.

Ranking på SERP är dock mycket konkurrenskraftigt, och eftersom det är en organisk process (du behöver inte betala för det) är det en jämn mark för konkurrenter att finputsa sin teknik och strategier. SEO kräver ett antal on-page och off-page tekniker för att vara effektiva. Sökmotorer genomsöker webben med ”spindlar” och robotar för att hitta material online. Svar (hemsidor som rankar) ges som svar på frågor baserat på relevans och auktoritet hos den genomsökta webbplatsen.

Sökmotorer rankar sedan hemsidor baserat på kvalitet och hemsidans relevans till sökfrasen. Några av de kriterier som används inkluderar:

  • Sökordsfrekvens
  • Mobilanpassning
  • Länkar in till hemsidan
  • Läsbarhet
  • Hemsidans tekniska
  • Innehållets kvalitet
vad är en konvertering

Vad är SEO?
SEO är alla de aktiviteter som har till avsikt att höja en hemsidas ranking i sökmotorernas sökresultat. Det innefattar on-page optimering och off-page optimering.

Vad är SEM?

Search Engine Marketing (SEM), eller sökmotormarknadsföring, har knappt någon relation med SEO, men det övergripande fokuset är att få trafik och synlighet via betald annonsering i sökresultaten. När du ställer en fråga på Google får du reda på att Googles sökresultat är indelade i två kategorier: de betalda sökresultaten överst med ”annonstaggen” följt av de organiska sökresultaten.

SEM är i huvudsak SEO plus PPC (pay-per-click). PPC är en enkel reklammodell där annonsörer måste betala för varje klick från sökmotorer. Du betalar alltså inte för synlighet, eller exponering, utan för klick. Det gör att du med lätthet har kontroll över budget och vilka sökord du vill synas för. Sedan budar du på sökorden du vill synas för och kostnaden blir en kombination av konkurrens och din hemsidas Quality Score (QC).

Med SEM kommer annonserna i olika format. Vissa är textbaserade annonser, medan andra, som produktannonser, kan visas som bilder – produktbaserade annonser som visar viktig information till en konsument med en direkt överblick. Den största styrkan med SEM är att det ger annonsörer möjlighet att synas absolut högst i sökresultaten. Det är konkurrenskraftigt och det placeras företagets annonser för de sökord som du har valt. Det gör SEM till ett mycket effektivt plattform för marknadsföring.

SEM är vidare paraplytermen för all marknadsföring som innebär användning av sökmotorer och organisk identifieras som SEO.

konverteringsoptimering

Vad är SEM?
SEM, eller search engine marketing, handlar om betald annonsering i sökresultaten. Dessa syns antingen över de organiska resultaten (SEO) eller efter. Vanligaste SEM plattformarna är Google Ads och Bing Ads.

Hur SEO och SEM fungerar tillsammans

Marknadsföring är mycket effektivt när du kombinerar SEO och SEM. SEM kan låta som att det redan täcker SEO, men det gör det inte. SEM kräver att du riktar in ett visst nyckelord för att hemsidans annonser ska synas i sökmotorerna. Under dessa betalda annonser så syns sedan de organiska resultaten. Dessa kostar inget att köpa utan bygger mer på en typ av optimering och att hemsidan skapar värde för relevanta sökfraser. Att kombinera SEO & SEM innebär att du bör optimera din webbplats så att du får ut så mycket som möjligt från betald annonsering (SEM) samtidigt som dina sidor också rankar för SEO-ändamål.

SEO och SEM kompletterar således varandra utmärkt. Människor väljer sedan plattform beroende på vad deras specifika mål är. Ofta kan man se att cirka 30-40% av all trafik går till betald annonsering, medan resterande cirka 60% går till organisk ranking (SEO).

Om du letar efter långsiktig trafik är SEO det perfekta alternativet, medan SEM bara ger kortsiktighet och du försvinner så snart du slutar betala. SEM kan komplettera din marknadsföringsstrategi om du har stark organisk synlighet. Det erbjuder också möjligheten att uppnå maximal synlighet i sökresultaten.

Dessutom ger SEM exklusiva insikter som kan stärka din SEO-strategi. Insikter du får om förväntad konverteringsgrad, sökordsresultat och uppskattningar kring trafikmöjligheter kan vara grunden för din SEO. Det hjälper dig sedan att nyttja insikterna och stärker din SEO så att du kan fokusera på de sökord som ökar konverteringsgraden och ger bäst resultat.

Genom att kombinera båda metoderna kan du ommarkera tidigare kampanjer och innehåll till kunder som SEO ensam inte nådde. Dessutom, varför välja en när du kan visas i både annonsutrymme och organiska listor på SERP?

Så slår du dina konkurrenter

Det betalda annonsutrymmet kanske inte är lika konkurrenskraftigt som organiska söklistan, men dina konkurrenter är också medvetna om sätt att slå dina SERP-placeringar. Du kommer att kunna överta dina konkurrenters placeringar genom att studera dem. Använd diverse sökords- och analysverktyg såsom Ahrefs för att få insikter i deras sökmotormarknadsföringsprocess. Du kan analysera deras organiska ranking, keywords, detaljer om länkar och organisk ranking. Samt få insikter i vad du kan göra för att ranka högre.

Slutsats

SEO och SEM ses ofta som två olika marknadsföringsstrategier. Det är långt ifrån sanningen. Faktum är att det är upp till dig som annonsör att förstå den punkt där båda metoderna korsar varandra. Det hjälper dig i din bredare marknadsföringsstrategi och hur man använder båda för att få konkurrensfördelar och driva framgång effektivt.

  • Arbeta med att öka ditt quality score i Google Ads för att öka resultaten och minska kostnaden
  • Lär dig mer om SEO så att du kan få mer organisk trafik till din hemsida
  • Lär dig mer om Google Quality Guidelines om SEO t.ex. E.A.T
  • Lär dig lite grunder i Copywriting så att dina annonser sticker ut mer

Dela guiden med andra: