Skip to main content

Digital Marknadsföring

Komplett Guide 2024

Allt du behöver veta för att göra rätt strategiska val för er marknadsföring 2024

80% börjar sin köpresa på Google

Vi går igenom allt du behöver veta för att lyckas!

Vi står inför en digital transformation. Traditionellt så var marknadsföringen beroende av fysiska medier och plattformar såsom tryckt text, banderoller samt digitala inslag i video och radio. Kundresan började ofta i ett köpcentrum och de butiker vi handlade i var fysiska. 

Den digitala marknadsföringen ökar allt mer i dagens allt mer digitaliserade samhälle. Kunder förflyttar sig från fysiska rum till digitala säljkanaler och platser. Besök på hemsidor och köp i webbutiker blir allt fler och företag står idag inför en utmaning att börja ta den digitala marknadsföringen på större allvar. Dels för att kunna överleva och konkurrera på en allt mer konkurrensutsatt marknad, men även för att kunna ta del utav den potential som internet erbjuder.

Den digitala marknadsföringen har ändrat det! Med introduktionen av e-butiker och webbshoppar så har digitala säljplattformar och butiker ökat kraven och behoven av digital marknadsföring. I denna guide kommer vi gå igenom alla de aspekter som vi på Sitea anser att du bör ha i åtanke när du ska fundera kring hur du och ditt företag ska jobba med digital marknadsföring för att ligga i framkant 2021.

Dessutom kommer vi gå igenom vilka typer av tjänster, produkter och ställningstaganden som ni bör se över när ni sedan väljer att arbeta med det internt, eller anlita en extern partner.

Vi kommer gå igenom följande:

Vad är digital marknadsföring?
7 Anledningar att arbeta med digital marknadsföring
De olika plattformarna och marknadsföringskanaler
Viktiga aspekter du inte för missa
Vikten av mätning, spårning och strategiska vägval
Några snabba tips för SEO & SEM
Använd rätt teknik!
Tekniker för effektivt innehåll

Du kommer lära dig följande:

 • Resonera kring olika typer av digital marknadsföring
 • Lära dig olika kanaler & plattformar
 • Skillnaden mellan SEO & SEM
 • Strategier för att lyckas med digital marknadsföring
 • Hemligheter från 10 års arbete
 • Vilken typ av innehåll du ska skapa

Denna guide kommer hjälpa dig gå från osynlig till synlig

Dra i reglaget nedan så får du se effekten

digital-marknadsföring-guide digital-marknadsföring-seo

VISSTE DU ATT?

65%

av trafiken går till topp-3 på Google

80%

av kunder börjar sin köpresa på Google.

80% börjar sin köpresa på Google

Vi går igenom allt du behöver veta för att lyckas!

7 Anledningar att arbeta med digital marknadsföring

Nu när en definition är klarlagd så kan vi gå vidare och se vilka fördelar det finns med digital marknadsföring och vad som gör det till ett utmärkt investeringsalternativ för både små och stora företag. Detta är några delar som en digital marknadsföringsbyrå ofta arbetar med.

Kort genomgång av de mest populära plattformarna:

Det första vi måste gå igenom är vilka olika plattformar det finns för digital marknadsföring. Dessa kommer vi gå igenom relativt kort och vi har längre guider som belyser varje individuell aspekt djupare. Denna guide är inte uttömmande utan bör ses som en ”eye-opener” för de olika delar som finns inom digital marknadsföring.

 1. Sökordsoptimering / Sökmotoroptimering (SEO) – handlar om att optimera digitala resurser och en hemsida för att synas bättre i sökmotorerna. Arbete med både on-page och off-page optimering. Det gäller framförallt för Googles sökmotor då den fångar över 90% av all söktrafik.
 2. Google Ads – SEM (gamla AdWords) – är ett sätt för företag att betala för att synas högst upp i Googles sökresultat. Då tas en avgift per klick ut som avgörs av vad andra företag som budar på samma sökord som du gör och vilket bud du vill lägga.
 3. Content marketing – handlar om att utveckla innehåll (content) både vad gäller rörlig media såsom video, texter, inlägg, info-graphics, guider med mera.
 4. Sociala medier – på vilka sätt använder ert företag er utav Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter med flera.
 5. Google My Business – lista företaget lokalt i Googles katalog för företag och syns Google Maps.

Dessa kanaler är inte uttömmande utan bör ses som en övergripande guide för att ge er en inblick i de olika kanalerna och verktygen som finns för att arbeta med digital marknadsföring och lyckas på nätet. Vi kommer gå igenom dessa mer uttömmande längre ned i guiden.

digital-marknadsföring-guide2

1. Möjligheten att ”targeta” rätt målgrupp

Den absolut största fördelen med digital marknadsföring är möjligheten att kontrollera vem budskapen syns för. Historiskt sett så har marknadsföring mer kunnat liknas vid att skjuta hagelbössa. Man skjuter lite överallt och träffar alltid någon. Exponeringen var hög, men penetrationen låg. Idag, tack vare den digitala marknadsföringen så kan vi rikta in oss på specifika kundgrupper, målgrupper och segment på intressenivå.

1962 hade en cykelkampanj kunnat se ut så här:

Vi vill marknadsföra en ny cykel och vi har definierat vår målgrupp som kvinnor i medelåldern. Sedan har vi kommit fram till att använda oss utav tidningsannonser och  affischer på alla stadens torger.

 Slutsats: Bred annonsering, stor investering med stor exponering och spridning.

Tack vare digital marknadsföring så behöver vi inte längre skjuta ”blanka skott” utan nu kan vi mycket mer inriktat fokusera och rikta vår budget mot demografiska aspekter som verkligen är av intresse för vårt företag. Vi kan välja att vår annonsering går mot personer i en viss ålder, ett särskilt kön, enbart i ett visst geografiskt område eller inriktat på vad personerna har för intresse.

2018 hade en cykelkampanj sett ut så här:

Cykeln riktas till kvinnor i 30-55-års åldern i centrala stockholm. Dem ska ha intresse av cyklar och träning samt gilla diverse sidor och forum på internet relaterat till cyklar. Vi har ställt in annonserna (via retargeting) på att synas på externa hemsidor även när besökaren lämnat vår sida 7 gånger. Vi mäter upp all vår trafik till hemsidan samt eventuella köp och annonseringen syns inte för andra målgrupper.

Slutsats: Riktad mätbar annonsering till låg investeringskostnad.

+50%

av trafiken kommer från mobila enheter

Läs mer


2. Interaktion & Relevans – Få direkta resultat

Något som är till stor fördel för digital marknadsföring är möjligheten att kunna mäta och skapa interaktioner med intressenter direkt. Digital annonsering kan direkt fånga intresset när någon söker på Google och sedan dirigera deras intresse till din hemsida. Om sedan hemsidan gör ett adekvat jobb på att konvertera besökare till kund så har vi funnit en formel för att nyttja potentialen som digital marknadsföring medför.

Traditionellt så har det funnits ett gap mellan marknadsföring och köp. Som kund har man varit tvungen att bege sig till butiken och denna distans har lett till att mycket köp, särskilt spontanköp, inte gneomförst. Med digitala medier så kan man fånga kunden och dennes intresse direkt när intresset skapas. När dessutom, som tidigare redogjorts för, 80% av kundernas köpresa börjar på Google så kan vi fånga och ta del av den potentialen.

Vi kan annonsera och synas på hemsidor och sociala medier där människor befinner sig och är intresserade. Exempelvis om någon är inne på Facebook eller Instagram och tittar på träningsutrustning så kan ert företag välja att ha era annonser synandes i dessa forum. Då blir annonseringen mer riktad, insäljande och intressant. Det skapas en spets och relevans i marknadsföringen som gör att marknadsföringen blir strategisk och dessutom billigare.

Hur snabbt kommer resultat?

Digital marknadsföring skapar ofta direkta resultat. Inom SEO & SEM pratar man om veckor för påtagliga resultat.

3. Konverteringar – möjligheten att mäta resultat.

Något som är en styrka vad gäller digital marknadsföring är möjligheten att mäta upp resultat, beteende och konverteringar. Genom diverse analysverktyg såsom Google Analytics så kan vi se hur besökare på hemsidan manövrerar sig på sidan. Dessutom med verktyg såsom Hotjar så kan man spela in en hel session när någon är inne på sidan. Då går det att se hur besökare manövrerar sig på hemsidan och vad dem klickar och inte klickar på. Det är sedan strategiskt underlag för hur man ska utveckla sidan och få ut mer.

Rekommenderade verktyg:
Statistikverktyg och inspelning
av användare på hemsidan.

Konverteringsgrad

Konverteringsgrad är i vilken grad (%) som besökare blir till kunder och potentiella leads. Ju bättre hemsidan konverterar desto högre konverteringsgrad.

4. Statistikunderlag

Lite i samma anda som under punkt 3 så kan vi tydligt se beteendemönster och statistik över hur de digitala plattformarna såsom hemsida används. Vilka trafikkanaler (sociala medier, Google Ads, etc) är det som leder till trafik och köp.

Vy från Google Analytics

Enheter

Tid på dagen

Som ni ser i bilderna ovan (tagna från ett Google Analytics-konto) så kan vi väldigt enkelt få fram tydlig statistik på dels trafiken, vilka enheter samt vilken tid på dagen som våra besökare är inne på sidan. Det här är bara en bråkdel av allt som går att få fram i Google Analytics och det finns en särskild styrka när Analytics är kopplat till Google AdWords, Facebook/LinkedIn/Instagram och Google Search Console.

Statistik & Strategi

Inom digital marknadsföring så finns en stor mängd statistik som kan användas för att avgöra ROI samt som underlag för strategiska alternativ och vägar att gå.

5. Det ”speciella” med Sociala Medier

Sociala medier fungerar lite annorlunda jämfört med traditionell sökordsoptimering och annan marknadsföring. Visserligen är grundpelarna densamma, men för att verkligen lyckas med sin marknadsföring så handlar det mycket mer om att engagera och vara ”social” för att den sociala marknadsföringen ska leda till stora resultat. Det räcker inte enbart med att presentera fina produkter/tjänster. Utan man vill också få dem ”virala”.

Viralt innehåll på sociala medier är innehåll som är engagerande och betyder något. Det ska kännas. Det kan vara något roligt, fyndigt, coolt uppseendeväckande eller kontroversiellt. Det viktiga är att innehållet ska skapa engagemang och ”likes”/delningar. Vi vill ju att vårt innehåll ska spridas och gratis spridning är inte fel. Nedan kommer några exempel på innehåll som blivit viralt:

Audi

Nike Instagram

Roliga Memes

Sociala Medier

Sociala medier handlar mestadels om interaktion och hemligheten är att skapa energifyllt innehåll som vädjar till känslor.

6. Den stora potentialen med nyhetsbrev

Något som är väldigt effektivt ur marknadsföringssynpunkt är att använda sig av direkt marknadsföring via nyhetsbrev. Tanken är att bygga upp en stor katalog med e-maillistor för att kunna använda sedan för att kunna skicka ut innehåll och erbjudanden  via direkt marknadsföring. Det är också ett väldigt kostnadseffektivt sätt att nå ut.

Dock krävs det ju strategier för att fånga nyhetsbrev. En klassisk sådan är att erbjuda resurser såsom en PDF med tips eller att få en rabattkupong om man registrerar sin mail. Det handlar om att ge något och i gengäld får man en e-mailadress.

Gratis verktyg:

Mailchimp

7. ”Content is King”

Google är intresserad av resurser. Resurser i termer av inlägg, historier, referenser, videos och mycket mer. Allt som Google ser bidrar med värde för en sökfras kommer premieras i Google sökresultat. Traditionell så sågs SEO som enbart beroende av teknisk kompetens. Idag är det annorlunda. I dag gäller det att erbjuda värde, vara resursfull för att fånga trafik. Sen när besökaren väl är på hemsidan så kan man börja kanalisera trafiken mot önskvärda aktiviteter.

Typer av Kanaler för Digital Marknadsföring

De klassiska kanalerna för digitala marknadsföring kan sammanfattas i tre typer. Nästintill varje dag så dyker det upp alternativ till de nuvarande med sin ”touch”. I dag är det många företag som använder sig utav Snapchat. Enkelt uttryckt så kan säga att där människor är – där finns marknadsföringen. När man arbetar med digital marknadsföring så brukar man arbeta med någon av dessa tre:

Sökmotoroptimering eller sökordsoptimering (SEO)
Sökmarknadsföring (SEM) t.ex. Google Ads
Social Media Annonsering

Sökmotoroptimering för långsiktiga resultat

80% av kunderna börjar sin sökresa på Google och 65% av trafiken går till topp-tre resultaten. Där har vi två avgörande statistiska siffror som visar på vikten av att synas på Google. Att synas topp-tre och kunna erbjuda attraktiva produkter är således avgörande. Det SEO handlar om är att optimera sitt innehåll, både strukturellt, men även innehållsmässigt och upplevelsemässigt. Det handlar om att vara värdefull för frasen. Vill du lära dig mer om SEO? Läs vår guide: ”Vad är SEO?

Det är också ett långsiktigt engagemang för rankingen på Google ändras konstant – mycket beroende på vad konkurrenter gör och när Google kommer med nya uppdateringar vilket ofta sker på kvartalsbasis. Här gäller det således att ha en tydligt definierad ”content-strategy”.

Illustration av SEM & SEO

I bilden nedan så kan ni se två runda cirklar. Nummer 1 representerar SEM och Google AdWords, medan nummer 2 representerar Sökordsoptimering eller organisk ranking.

1
SEM – Google Adwords
2
SEO – Sökmotoroptimering

65%

av trafiken går till topp-tre resultaten på Google. Hela 95% går till topp-tio resultaten.

SEO & SEM?

SEO handlar om organisk trafik medan SEM handlar om betald annonsering via Google Ads.

Vilken typ av innehåll och content ska jag skapa?

Vid det här laget så har du nog insett vikten av att skapa innehåll på din hemsida. Att skapa resursfullt innehåll som Google värderar att ranka högt. Beroende på var dina besökare och potentiella kunder är i köpresan så bör du skapa innehåll som är relevant för vilket stadie en potentiell kund befinner sig i.

Huvudsyftet är att ditt innehåll ska hjälpa med att lösa problem. Tänk dig att en sökfras är en svårighet och att ditt svar ska vara det innehåll du skapar för besökaren.

Här kommer vi specificera några olika stadier som en köpare kan befinna sig i och vilken typ av innehåll då bör skapa för att vara relevent och värdeskapande för dem.

Uppmärksamhet- & medvetenhetsfasen

Blogginlägg– fungerar utmärkt för att skapa organisk trafik i samspel med en väl utförd content-strategy samt sökordsarbete.

Infographics – dessa typer av resurser som ofta är bilder, delas lätt via sociala medier så att du får gratis inlänkar samt sprider företagets varumärke.

Korta informativa videos – Är ett utmärkt sätt att dela och skapa personlighet kring ert varumärke. Håll dem 3-4minuter långa max och packa dem fyllda med information och tips.

Uppmärksamhet

är det första steget i köpresan.

Avvägningsfasen

E-böcker – funkar utmärkt för att utveckla potentiella leads och är betydligt mer omfattande än blogginlägg. Här kan man få ladda ned resursen genom att dela sin e-mail med er.

Webbinarier & seminarier – gör att ni som företag kan komma i direktkontakt med potentiella kunder som är i avvägningsfasen. Håll dem interaktiva och fyll dem med värde.

Rapporter & Studier – dessa är ofta auktoritära och värdefulla i stadiet när ni som företaget vill visa på relevans för företagets tjänster eller produkter. Kan även användas i uppmärksamhetsstadiet.

Avvägning

är det följande steget i där kunden är velande.

Beslutssteget

Case – att ha detaljerade beskrivningar av hur ni hjälpt företag eller kunder tidigare kan vara avgörande för att kunna bearbeta potentiella kunder som avväger att använda er som leverantör och bli er kund. Håll dessa detaljerade med omdömen och tydliga effektmål och kundnyttor som ni skapat.

Referenser – va noga med att presentera de företag ni hjälpt. Detta skapar legitimitet och gör att ni som företag värderas högre.

Omdömen – omdömen är som rekommendationer. Och vi alla vet styrkan av goda rekommendationer. Vi har en förmåga att lita på andra människor som en tredje part utöver det som står på en hemsida då detta ses som mer ”äkta”.

Beslut

är det avgörande steget där kunden beslutar sig för leverantör.

Sökmarknadsföring (SEM)

Det finns två sätt att synas i sökmotorerna. Den första är organisk ranking som uppnås via sökmotoroptimering och sedan så har vi betald annonsering. Ofta när man pratar SEM så pratar vi Google Ads (tidigare Google AdWords), men Bing har också en motsvarande produkt. SEM är betald annonsering och har sin grund i att man betalar för att företaget ska synas för specifika sökfraser och sökord.

Resultaten är direkta och det innebär att samma dag man börjar arbeta med SEM så kan man via Google Ads få trafik och resultat till sin hemsida. SÅ fort annonsen är igång så kan man fånga trafik och potential till sin hemsida. Det är här den digitala marknadsföringen kan ge direkta resultat. Kopplar man sedan annonseringen till professionell konverteringsspårning så kan vi avgöra precis vad ett köp/samtal/bokning/mail kostar att få via Google Ads. Vi kan således få kontroll över vår ROI.

Det viktiga att ha i åtanke är dock att när man pausar Google Ads så pausas också annonseringen och man syns inte längre högst.

Även Video, Shopping & Display

Google Ads möjliggör också annonsering på YouTube, partnerhemsidor som text och bildannonser samt visning av produkter på Googles sökmotor. Dessutom finns det möjligen via retargeting att visa samma annons X antal gånger. Så att om någon är inne på en sida om Kroatien så kan sedan reklam om Kroatien visas för denna besökare på externa sidor såsom YouTube, resform med flera.

Annonsering via sociala medier

Något som bara ökar i populäritet för varje dag som går är annonsering via sociala medier. Det finns en rad olika plattformar såsom Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, Youtube med flera. Vilken strategi man ska använda på de olika medierna varierar kraftigt och vi skulle kunna gå igenom det på djupet hur man lyckosamt kan använda sig utav de olika plattformarna. Som med SEM så försvinner resultaten när man inte längre betalar för annonseringen.

Målstyrning och måluppfyllelse

Nu kommer vi in på de strategiska resonemangen. Vilken kanal ska jag välja och varför? Vad har jag för mål med digital marknadsföring för mitt företag? Vi på Sitea brukar arbeta med en kombination av olika medier för att finnas där kunderna finns. Däremot skiljer det sig mellan företag och branscher. Akuta tjänster där kunderna använder Google t.ex. för en Rörmokare där någon kan ha stopp i avloppet och sedan söka på Google. Här är en kombination av Google Ads och sökmotoroptimering avgörande för att ockupera så mycket som möjligt av Googles förstasida.

Om vi försöker välja anledning till annonsering så skulle det kunna vara följande: Driva affärer och kunder, öka exponeringen av varumärket, skapa en känsla för företaget och information till kunder.

Driv affärer och lönsamhet genom digital marknadsföring

Det är väl sedan gammalt att grundprincipen för marknadsföring ska vara att få fler affärer till sitt företag. Om du stoppar in en summa pengar i en automat så vill du att det ska spotta ut mer pengar när du väl gör din investering. Valet av marknadsföringskanal ska bygga på vad det specifika företaget vill uppnå. Om det är fler affärer så kan en god idé vara att börja med att tänka på köpprocessen.

Syftet med marknadsföring är att föra marknaden mot företagets tjänster och produkter. Att exponera erbjudandet och sedan leverera värde till kunden. Tanken är i grunden att uppnå en ROI som företaget upplever gör marknadsföringsåtgärderna värda. För att kunna avgöra vilken typ av effekt som företaget vil få ut av sin marknadsföring så bör man välja en kanal som leder till samma måluppfyllelse samt se till en köpprocess som är relevant för kunden.

Ett belysande exempel är huruvida det är relevant med en reklam för cyklar under vinter-OS när du tittar på mobilen? Eller om det är en poäng att göra reklam för glass under vintern? Kanske är det mycket mer lyckosamt för företaget att göra reklam för hamburgare under ett matprogram? Eller att när någon söker på Google efter en akut rörmokare i mobilen och företaget syns i topp-3 samt budar med SEM för sökordet?

Poängen är att vi måste välja forum och medium där kunderna i sin köpprocess befinner sig. Vår erfarenhet har visat att för många firmor är det helt oslagbart att använda sig utav mobil-annonsering, men desktop-annonsering konverterar inte alls lika bra. Då kan det vara bättre att fokusera på de medier där resultaten är som bäst för att uppnå högst möjliga ROI.

Ett ytterligare exempel hade kunnat vara följande:

Vilken typ av plattform och marknadsföringskanal hade varit bäst för en webbshop som säljer kläder? Jo, beroende på klädtyp och bransch, så skulle man kunna tänka sig att eftersom kläder bäst illustreras med bilder så kan social media annonsering vara en bra plattform för att kunna sprida bilderna via både betald och gratis exponering. Kanske är det också en idé att via YouTube-annonsering visa företagets produkter i filmformat via särskilda influencers eller YouTubers?

Några snabba tips för SEO och SEM:

Nu när vi lite kort har gått igenom de olika aspekterna av digital marknadsföring och vilka olika verktyg som erbjuds så följer här en rad tips och övervägningar för hur ni som företag kan arbeta med den digitala marknadsföringen och undvika de misstag som många företag gör.

Övervägningar och tips för SEO

Sökordsoptimering är en process som beroende på konkurrensen för sökfraserna kan ta olika tid innan man uppnår bra resultat. Ibland kan det ta ett par veckor till någon månad innan man syns i topp-tio medan i vissa fall kan det ta upp till 6-12 månader. Det är svårighetsgraden för frasen och konkurrensen på marknaden som avgör hur lång tid det tar.

Man talar också om organisk och betald ranking. Betald ranking är kopplad till Google Ads medan organisk ranking är ”naturlig”-ranking som är kopplad till hur väl hemsidan svarar på sökfrasen.

När man arbetar med sökordsoptimering så talar man ofta om on-page optimering som har att göra med justeringar och optimeringar som rör själva hemsidan och off-page optimering som man gör på sidor och resurser utanför hemsidan.

En annan viktig aspekt av SEO är länkbygge. En viktig aspekt för att synas högt på Google är att få så kallade inlänkar (hemsidans url och länk på andra externa sidor) till hemsidan. Ett exempel är att en partner har ditt företags länk på sin sida. Tanken är att inlänkar fungerar som rekommendationer och legitimerar hemsidan. Läs mer i vår guide ”Vad är SEO?

Värt att nämna är att 65% av all trafik går till topp-tre resultaten i sökresultaten.

Övervägningar och tips för Google Ads

Google Ads är betald annonsering och fungerar annorlunda jämfört med SEO. För Google Ads så syns er hemsida direkt i sökresultaten så fort ni startar annonseringen. Det är inte direkt kopplat till sökordsoptimering utan är en betaltjänst som Google erbjuder för att företag ska kunna synas i resultaten.

I Google Ads så lägger man ett bud på en sökfras och sedan multipliceras budet med det kvalitetsvärde som Google ger er hemsida och annonsering för att avgöra vilken plats ni syns på.

Det är lätt att misslyckas med sin Google Ads annonsering om man inte använder sig utav korrekt konverteringsspårning. En konvertering är en handling som ni som företag värderar är värdefull för er verksamhet. Se det som ett lead. Det skulle kunna vara ett köp, en bokning, ett mail, en förfrågan eller ett samtal för att nämna några.

Det är också viktigt att hålla koll på de olika matchningarna som Google Ads använder. Läs vår Google Ads-guide för mer information.

Använd rätt teknik

En ytterligare viktig aspekt är vikten av att använda rätt teknik. Eftersom digital marknadsföring drar nytta av digitala plattformar så kräver dessa rätt typ av teknik. Inte nog med att Google värderar din hemsidas hastighet och responsivitet (mobilanpassning) utan GDPR är också en aspekt som påverkar din hemsida och hur du använder dig utav personuppgifter.

Här har du några bra resurser för att läsa mer om att använda rätt teknik:

Mobilanpassad hemsida

Välja färg till hemsidan

Välja rätt webbhotell

Säkerhet för hemsidan

Viktiga aspekter av SEO:

Utveckla bra content
Bygg länkar
Optimera On- och Off-page
Kombinera SEM & SEO
Välj rätt sökfraser
Använd exakt och frasmatching i Google Ads