Skip to main content

Vad är skillnaden mellan betald trafik och SEO?

Det går att ranka högt på Google via en mängd sätt. Främst handlar det om att Google värderar och rankar din sida i termer av relevansen till det sökord som används. Det är dock viktigt att göra distinktionen mellan betald trafik (SEM) och organisk trafik (SEO).

Den betalda trafiken är de sökresultat som landar högst och längst ned på sidan och där det står ”Annons” till vänster om resultatet. Dessa betalar man per klick för ett specifikt sökord man vill synas för.

Det viktiga att ta med sig vad gäller betald trafik och SEO är att det handlar om att synas så mycket som möjligt i Googles sökresultat. Desto fler ”platser” i ett sökresultat som företaget syns på kommer generera större exponering och ökad möjlighet till fler besökare.

Det är därför fördelaktigt att både arbeta med betald annonsering (AdW0rds) och sökordsoptimering. Sen är det givetvis en fråga om budget då AdWords-annonsering kan kosta allt från några kronor per klick till flera hundra kronor per klick.
organisk-vs-betald-trafik-google

Organisk trafik (SEO)

Organisk trafik är den trafik som är det du på Google rankar för. När någon söker på en sökfras och din hemsida syns högt upp under de betalda länkarna så är det den organiska trafiken det handlar om. Det är trafik som inte kostar något för dig per klick eller för en exponering.

Med organisk trafik så menar vi sökmotoroptimerad trafik. Det har ingenting med annonsering att göra – utan det avser de aktiviteter som ämnar öka den så kallade organiska rankingen.

Betald trafik (SEM)

Betalt trafik, eller SEM-annonsering, såsom Google Ads, handlar i sin tur om att betala för specifika sökord och fraser för att synas högst på Google. Detta är inte kopplat till sökordsoptimering på något sätt utan administreras helt i Google Ads-kontrollpanelen. Det finns två typer av SEM-plattformar man brukar prata om.

  1. Google Ads – som innehar cirka 90% av sökmarknaden
  2. Bing Ads – som har cirka 10% av sökmarknaden

Vi rekommenderar de flesta företag att kombinera dessa två sökmarknader. Trots att Bing Ads bara har 10% av marknaden så finns det intressanta målgrupper som använder sig av Bing. Deras är ofta lite äldre (50+) och har man en målgrupp inom detta ålderssegment så kan det vara klokt att exponera sin verksamhet i Bing Ads.

Ska jag välja organisk eller betald trafik?

Vi på Sitea rekommenderar en kombination för att du ska få ut så mycket från Google som möjligt. Om du har insikter i vilka sökord det är som konverterar så är det en utmärkt strategi att satsa på både SEO och SEM för de sökorden för att maximera din konverteringspotential.

Den stora skillnaden mellan SEO och SEM är att den organiska trafiken tar längre tid att ranka för och det finns inga garantier för att sina sökmotorinsatser kommer resultera i en topp-tre position. Betald trafik, eller SEM, säkerställer att du syns i toppen för de sökord du väljer. Detta sker direkt efter att du satt upp annonseringen.