Skip to main content

Vad är skillnaden mellan betald trafik och SEO?

Det går att ranka högt på Google via en mängd sätt. Främst handlar det om att Google värderar och rankar din sida i termer av relevansen till det sökord som används. Det är dock viktigt att göra distinktionen mellan betald trafik och organisk trafik.

Den betalda trafiken är de sökresultat som landar högst och längst ned på sidan och där det står ”Annons” till vänster om resultatet. Dessa betalar man per klick för ett specifikt sökord man vill synas för.

Det viktiga att ta med sig vad gäller betald trafik och SEO är att det handlar om att synas så mycket som möjligt i Googles sökresultat. Desto fler ”platser” i ett sökresultat som företaget syns på kommer generera större exponering och ökad möjlighet till fler besökare.

Det är därför fördelaktigt att både arbeta med betald annonsering (AdW0rds) och sökordsoptimering. Sen är det givetvis en fråga om budget då AdWords-annonsering kan kosta allt från några kronor per klick till flera hundra kronor per klick.

organisk-vs-betald-trafik-googleOrganisk trafik

Organisk trafik är den trafik som är det du på Google rankar för. När någon söker på en sökfras och din hemsida syns högt upp under de betalda länkarna så är det den organiska trafiken det handlar om.

Betald trafik

Betalt trafik, eller AdWords annonsering, handlar i sin tur om att betala för specifika sökord och fraser för att synas högst på Google. Detta är inte kopplat till sökordsoptimering på något sätt utan administreras helt i AdWords-kontrollpanelen.