Skip to main content
ANALYS | STRATEGI | KAMPANJ

Sitea – Digital Byrå

Vi på Sitea är en digital byrå med lång erfarenheter och expertkompetens inom marknadsföring. Vi förstår vikten av att sticka ut från mängden för att lyckas. Med oss som partner får ni tillgång till absolut toppkvalificerad kompetens till en bråkdel av kostnaden av en in-house marknadsförare.

ANALYS | STRATEGI | KAMPANJ

Sitea – Digital Byrå

Vi på Sitea är en digital byrå med experter inom marknadsföring. Vi förstår vikten av att sticka ut från mängden. Vi erbjuder våra tjänster för att hjälpa er med just det. Istället för att anställa en marknadsförare internt, kan ni ta hjälp av oss och få tillgång till absolut toppkvalificerad kompetens till en bråkdel av kostnaden. Vi överträffar även era nuvarande leverantörers resultat.

Vad gör en digital byrå?

Som digital byrå kan vi erbjuda er en rad olika tjänster. Här är några exempel på vad vi som digital byrå kan göra:

“Min erfarenhet av Sitea är mycket positiv. De är professionella, kreativa och lyhörda vilket skapar ett friktionsfritt och framgångsrikt samarbete. Joachim Alestam - eSyn”

Vanligaste plattformarna som en digital byrå arbetar med:

En digital byrå kan ha erfarenhet av att arbeta med olika marknadsföringsplattformar beroende på deras specialitet och klienternas behov. Här är några vanliga marknadsföringsplattformar som en digital byrå kan ha erfarenhet av:

Google Ads

Är Googles annonseringsplattform där annonser visas i Googles sökresultat, partnernätverk och YouTube. En digital byrå hjälper kontinuerligt till med att skapa och optimera Google Ads-kampanjer för att öka synligheten och konverteringarna.
facebook-ads

Facebook (Meta)

Facebooks annonseringsplattform möjliggör riktade annonser mot specifika demografiska profiler på Facebook och Instagram. En digital byrå hjälper till med att utforma, optimera annonser, segmentera målgrupper, konverteringsoptimera och hantera budgeten i Facebook (Meta) Ads.
linkedin-ads

Linkedin

LinkedIn Ads: LinkedIn erbjuder en plattform för annonsering som riktar sig till yrkesverksamma och företag. En digital byrå kan hjälpa till med att skapa och hantera annonser på LinkedIn, rikta in sig på specifika yrkesgrupper och maximera exponeringen för företagets professionella nätverk.
insatgram-ads

Instagram

Instagram, som ägs av Facebook, har sin egen annonseringsplattform där annonser kan visas i användarnas flöden. Få hjälp med att skapa engagerande annonser och strategier för att engagera målgruppen på Instagram till handling.
twitter-ads

Twitter

Twitter har sin egen annonseringsplattform som gör det möjligt att nå ut till användare med utgångspunkt i intressen, hashtags och geografisk plats. Som digital byrå får du hjälp med att utforma effektiva annonser och hantera kampanjer på Twitter.
youtube-ads

YouTube

YouTube erbjuder möjligheten att visa annonser före, under eller bredvid videor. Av en digital byrå får du hjälp med att skapa och optimera YouTube-annonser för att nå en bredare publik och maximera varumärkesexponeringen.

Detta bara är några exempel på marknadsföringsplattformar som du kan exponera din verksamhet i. Det finns fler kanaler som kan vara relevanta beroende på företagets behov och målgrupp.

Som digital byrå anpassar vi våra tjänster efter era specifika affärsmål och väljer en kanalportfölj där vi utvärderar prestation för att skapa den bästa mixen av kanaldistribution.

Så skapar Sitea affärsvärde
för er verksamhet

Så skapar Sitea affärsvärde för er verksamhet

Dedikerad account manager för varje kund.

Som kund får ni en dedikerad expert inom marknadsföring som ni har kontinuerlig kontakt med. Släpp lös kompetensen från Sitea till er verksamhet.

Marknadsföring, design och utveckling.

Välutbildade experter med resultat som talar för sig själva. Vi har hjälpt över 530+ företag att växa online med unika och anpassade strategier.

Tydlig och transparent rapportering.

Som kund hos Sitea får ni löpande statusrapporter som tydligt visar resultat, ROI, och förslag på förbättringar som kan driva framgång.

Spetskompetens inom SEO, Google, Facebook, mfl.

Vi arbetar med SEO, SEM och social mediamarknadsföring i alla stora plattformar. Vi väljer de plattformar där era kunder befinner sig.

Några resultat från våra kunder:

Som digital marknadsföringsbyrå arbetar vi på Sitea med att utveckla en långsiktig strategi som genomsyrar samtliga digitala kanaler för maximal genomslagskraft.

Vårdföretag:

293% ökad organisk trafik efter 4 månader

Hantverkare:

Ökade antal inkommande leads från 173 – 864/mån

E-handelsbutik

Månadsförsäljning ökade med över 400 000:-

Städföretag:

Ökade kundstocken med 20% efter 3 månader.

Ekonomiföretag:

Ökade trafiken med 783% efter 6 månader

Utbildningskonsult:

Utvecklad contentstrategi och utbildningsplattform.

Den största framgångsfaktorn i vårt digitala marknadsföringsarbete är samsynen och linjeringen av strategi i alla marknadsföringsaktiviteter och kanaler. Det skapar en genomslagskraft som är svårslagen. Detta uppnår vi genom ett gediget förarbete med djupgående frågor och analyser.

Bli en av de 530 företag som blivit lönsammare med Sitea!

Så är arbetsprocessen hos en digital byrå:

Arbetsprocessen hos oss som digital byrå när vi arbetar med en ny kund kan variera något beroende på  klientens behov och önskemål samt vår roll i samarbetet. I somliga fall fungerar vi som projektledare i marknadsföringsaktiviteterna, medan vi i andra sammanhang fyller en specifik funktion. Här är en generell beskrivning av de vanliga stegen i arbetsprocessen:

 1. Kundmöte och behovsanalys: Den första fasen är att vi leder en ingående diskussion med kunden för att förstå mål, behov och önskemål. Det brukar inkludera att definiera projektets omfattning, budget och tidsramar. Vi ställer kvalificerade frågor, utför utvärdering av rådande och historisk annonsering och samlar in all relevant information för att forma en tydlig förståelse av kundens verksamhet och utmaningar.
 2. Strategisk planering: Baserat på behovsanalysen utvecklar vi som byrå en strategisk plan som anpassas efter kundens målsättningar. Detta inkluderar att identifiera målgrupper, ta fram personas, utforma en digital strategi, definiera marknadsföringskanaler och bestämma vilka verktyg och metoder som ska användas för att uppnå önskat resultat.
 3. Utveckling och design: I denna fas skapar vi det digitala innehållet och de visuella elementen linjerat efter den strategiska planen. Det kan involvera webbdesign, grafisk design, content, innehåll och eventuell utveckling av hemsidor eller applikationer. Kunden får möjlighet att ge feedback och godkänna de olika design- och innehållselementen.
 4. Implementering och optimering: När design och innehåll är godkända implementeras de i de relevanta digitala kanalerna. Det brukar inkludera utvecklandet och hanteringen av annonser, lansera hemsidor eller appar, sätta upp e-mailkampanjer eller sociala medier-konton. Vi övervakar och optimerar löpande kampanjerna och förfinar aktiviteterna för att säkerställa att de presterar optimalt.
 5. Mätning och analys: En viktig del av arbetsprocessen är att mäta och analysera resultat för att bedöma effektiviteten av de genomförda marknadsföringsaktiviteterna. Här A/B-testar vi landningssidor, tar fram hypoteser för annonsering och kampanjer samt genomför tester. Genom att använda analysverktyg och data kan vi utvärdera framgångsfaktorer, identifiera förbättringsområden och göra justeringar för att optimera marknadsföringen.
 6. Rapportering och kommunikation: Vi kommunicerar kontinuerligt med kund och skickar rapporter och håller i presentationer som visar resultat, prestationer och nya insikter. Genom att dela viktig information och analyser kan vi tillsammans arbeta för att justera strategier och fatta informerade beslut.

Det är viktigt att ta med sig att dessa steg kan överlappa och anpassas beroende på projektets omfattning och kundens specifika behov. Vi strävar efter att skapa en gemensam process och arbetssätt som är transparent, kommunikativt och anpassat efter kundens mål och strategi.

Fördelar med en digital byrå

Att anlita en digital byrå medför många flera fördelar för ditt företag. Nedan har vi specificerat några fördelar med att samarbeta med en kompetent digital byrå:

 1. Expertis och erfarenhet: En digital byrå specialiserar sig på digitala tjänster samt innehar expertis och erfarenhet inom marknadsföring. De har kunskap om de senaste trenderna, ”best-practice” och digitala verktyg som används för att lyckas online. Genom att dra nytta av kompetensen får du professionell hjälp och rådgivning för att optimera dina digitala satsningar.
 2. Tid- och resursoptimering: Genom att anlita en digital byrå kan du spara tid och resurser. Du kan fokusera på din kärnverksamhet medan byrån tar hand om de digitala aktiviteterna inom marknadsföring av ditt företag. En byrå innehar kunskap och verktyg för att utföra aktiviteterna effektivt, vilket sparar dig tid. Dessutom är en digital byrå också erfaren i budgetoptimering vilket gör att din marknadsföringsbudget kommer göra större nytta och i de bästa fallen innebära en högre ROI.
 3. Kreativt och strategiskt skapande: Du får nya och kreativa synvinklar till ditt företag. Få hjälp med att utveckla innovativa strategier och idéer för att marknadsföra ditt varumärke på nätet. Genom samarbetet kan du dra nytta kreativiteten, nya tankesätt och absolut expertis för att differentiera dig från konkurrenterna.
 4. Skalbarhet och flexibilitet: En digital byrå anpassar sig efter dina specifika behov och önskemål.Genom skalbara lösningar som passar din verksamhet får du det du behöver. Dessutom kan byrån anpassa sig till förändringar i marknaden och justera strategier och kampanjer vid behov.
 5. Mätbara resultat: Få hjälp med att mäta och utvärdera framgången av dina digitala kampanjer och aktiviteter. Detta uppnås med effektiva analysverktyg och relevant och uppdaterad data för att samla in insikter och generera rapporter som visar hur ditt företag presterar online. Detta hjälper dig att fatta rätt strategiska beslut och blir underlag för att optimera din digitala strategi.
 6. Helhetsperspektiv: En digital byrå ser till att ditt varumärke och budskap kommuniceras konsekvent och linjerat i de olika digitala kanalerna. Få hjälp med att skapa en enhetlig visuell identitet och tonalitet som ökar ditt företags varumärkeskännedom. Genom ett helhetsperspektiv kan dina aktiviteter och den digitala närvaron samverka för att ge en sammanhängande och effektiv upplevelse för dina kunder i olika plattformar och kanaler.

Digital Byrå – Viktiga frågor du bör ställa

Vad är ert expertisområde?

Det är viktigt att förstå vilka specifika tjänster och expertisområden som den digitala byrån erbjuder. När du ska utvärdera val av byrå så bör du fråga om deras erfarenhet inom webbutveckling, digital marknadsföring, sociala medier, grafisk design eller andra områden som är relevanta för ditt företag.

Vilka kunder har ni arbetat med tidigare?

Be om referenser och projekt. Se om det finns något som är relevant och liknar din verksamhet. Det ger dig en uppfattning om byråns erfarenhet och framgång med liknande kunder och branscher.

Hur arbetar ni med att utveckla en digital strategi?

Fråga om deras arbetsprocess när det gäller att utveckla en digital strategi. Hur samlas data in och hur nås insikter? Hur lägger det grunden för en strategisk plan som är anpassad efter dina mål och behov?

Hur mäter ni resultat?

Vilka verktyg och metoder används för att mäta framgången och resultat av aktiviteterna? Det kan inkludera webbanalysverktyg, konverteringsspårning, KPI:er eller andra mätvärden som är relevanta för din verksamhet.

Hur ser er arbetsprocess ut?

Hur organiseras och genomförs projekten? Vilka steg och processer efterföljs för att säkerställa att arbetet levereras i tid och enligt kravställning? Hur sker kommunikationen ut under projektens gång?

Vilken typ av support erbjuder ni?

Det är viktigt att veta om den digitala byrån erbjuder support och underhåll efter att projektet är färdigt. Får du hjälp med teknisk support, uppdateringar av hemsida, vem äger annonskontona eller andra frågor som kan uppstå efter leveransen?

Hur ser prissättningen ut?

Är det ett månatligt arvode som ligger till grund för den digitala byråns prissättning, eller är det en ”on-off-fee”/projektarvode? Hur går fakturering till och fråga också om en uppskattning av kostnaderna för  projektet eller samarbetet.

Testa din Ranking på Google

Fyll i formuläret så får du en komplett sökordsranking för din hemsida skickad till din e-mail. Du får en komplett analys!