Skip to main content

Så skriver du de bästa SEO texterna

Det som är den grundläggande, och kanske mest avgörande faktorn för att lyckas med SEO, så behöver du skriva och utveckla SEO texter av högsta kvalitet. Sökmotorer såsom Google och Bing utgår från huvudsakligen textinnehåll när dem rankar hemsidor på nätet. I denna guide om hur du skriver bra texter för SEO så kommer vi gå igenom de viktigaste stegen som du behöver vara medveten om för att få goda resultat.

Steg 1. Börja med sökordsanalysen

Vi utgår från att du redan nu vet vilken typ av innehåll som du är intresserad av att ranka för. Det kan vara en produkt eller tjänst som du erbjuder. Men hur vet du vilka sökord som du ska fokusera på? Jo, du utgår ifrån en sökordsanalys där du ser över vilka sökord som används mest frekvent och som uppvisar rätt intention för din verksamhet. En SEO konsult utgår alltid från en sökordsanalys – gissningar hjälper inte någon.

seo texter sökordEn sökordsanalys utför du enklast med ett sökordsverktyg såsom Ahrefs eller SEMrush. Dessa ger snabbt en tydlig översikt över vilka sökord och variationer som det finns på Google och hjälper dig att rikta dina insatser och SEO texter mot rätt sökord.

Ett vanligt misstag är nämligen att företag skriver SEO texter men utan rätt sökordsanalys vilket gör att sidorna inte rankar för de bästa sökorden.

Steg 2. Förstå vad den som söker på Google är ute efter

Nu när du hittat vilka sökord som du vill synas för så bör du inkorporera dessa i texten, men också se till att det innehåll du skriver matchar sökfrasens intention. Att inte matcha innehållet mot intentionen gör att det uppstår ett ”glapp” mellan behov (sökning) och resultat (innehåll). Dessa leder i regel till sämre resultat och affärsnegativa konsekvenser kan uppstå såsom höga konverteringskostnader och få leads.

Innehåll kan ha flera syften såsom:

  • Säljande innehåll
  • Informativt innehåll

Det är sökordets intention som till stor del indikerar vilken typ av innehåll du bör skapa för att ranka för den sökfrasen med din SEO text. Efter du klarlagt intentionen så ska SEO texten matcha och svara/lösa det problemet som sökfrasen representerar. Jämför nedanstående två skärmbilder.

seo text

I bilden ovan ser vi tydligt att intentionen med sökfrasen är just en butik. Då väljer Google att visa innehåll som möter upp den intentionen.

seo innehåll

Som vi kan se på sökfrasen ovan så är det rena informative tips och guider som rankar för ”bildäck vintertid tips”.

Steg 3. Skriv engagerande SEO texter

Google utgår från hundratals faktorer när en sida och SEO text ska rankas. Flera av dessa faktorer relaterar till användarupplevelse både vad gäller tekniska aspekter men också psykografiska (hur sidan används och delas). Så var noga med att de texter du skriver matchar den personlighet (personas inom marknadsföring) som dina tänkta kunder i regel kan tänkas uppvisa.

Glöm inte format och struktur
När vi pratar om engagerande innehåll så är det viktigt att också ta hänsyn till hur SEO texten formateras och struktureras. Innehåll som bara kommer löpande i en enda lång massa blir jobbigt att läsa och att ta till sig. Det kan leda till att avvisningsfrekvensen ökar och att innehållet du skrivit tappar värde.

Några saker du kan göra för att öka SEO textens värde är:

  • Tydliga och informativa rubriker (H1, H2, H3 osv.)
  • ”Ankare” i texten som drar uppmärksamhet
  • Bilder, videos och visuella element
  • Skriva SEO texter som matchar kundernas intressen och personlighet

Steg 4. Skriv för besökarna inte för Googles robot

Gör inte det klassiska misstaget att skriva innehållet för Google med för mycket fokus på att få in en massa sökfraser med tanken att du fåt bättre ranking. Istället ska du i försat hand skriva för dina besökare och sedan lägga in de sökfraser och sökord som är relevanta.

Steg 5. SEO textens titel & rubrik

Nu när texten är utvecklas och färdigskriven så måste vi ge vår SEO text/sida en titel och rubrik. Rubriken är ofta det textavsnitt som syns i Googles sökresultat. Det är viktigt att denna titel också kallad Meta Titel är engagerande och skapar Call To Action.

seo texterNågra bra exempel på titlar är:

  • 10 steg för att…
  • Vanliga misstag att undvika…
  • Allt du behöver veta om…
  • Så kan rätt skidor minska…

Något som direkt blir tydligt med ovanstående fyra exempel är att de kopplar till någon typ känsla och således löser ett problem. Detta är en vedertagen del av företagande. Nämligen att företag är till för att lösa problem.

Steg 6. Skapa synergier mellan ditt innehåll

Om du har relaterande innehåll på din sida så är det en klok idé att länka till dessa för att dra nytta utav länkkraften som sprids vidare mellan innehåll. Dessutom håller ud användarna kvar längre på sidan och bidrar till ökat mervärde för dina besökare. Ett exempel är denna länk som kommer nu om hur du kan öka trafiken till din hemsida.

Steg 7. Kopiera inte andras innehåll

Denna punkt kan tänkas vara självklar, men det är viktigt att din text är unik. Varje sida som du vill ska ranka behöver ha unik text så du kan inte kopiera en sida och byta ut några sökord och sedan tänka dig att du ska få mer trafik till hemsidan. Utan texten behöver vara unik och inte kopierad vare sig från din egen sida eller från någon annans sida. Vissa textavsnitt från din egen hemsida kan givetvis vara kopierade från en artikel till en annan. Men i regel ska du hålla dig till unik text för att få ut mest av din SEO text.

Steg 8. Använd dig utav Googles EAT-algoritm

Google nyttjar en algoritm vid namn EAT när sökmotorn rankar innehållet. EAT är en akronym för Expertise, Authority och Trustworthiness. Din SEO text bör uppfylla de kriterier som är kritiska för att ditt innehåll ska ranka på Google. Du kan läsa mer om Google EAT på vår hemsida eller hos Google.

Steg 8. Lär dig allt om content marketing

Det bästa sättet att ranka på Google och få så mycket trafik till den hemsidan som möjligt är att lära sig copy writing och content marketing. Dessa två delar är helt avgörande för att öka SEO texternas värde och din förmåga att skapa affärer från ditt innehåll. Så införskaffa dig några bra böcker eller gå en kurs.

Vanliga frågor om SEO texter

Det råder ofta en viss förvirring vad gäller hur en SEO text ska utformas och vad man ska tänka på. Många kunder till oss undrar ofta vad som är viktigast och vad dem ska tänka på. Något som vi i denna sektion kommer besvara.

1.Hur lång ska en SEO text vara?
En text som är anpassad för SEO ska i regel vara cirka 600+ ord. Ett tips är att se på hur mycket text som konkurrenterna som rankar högt har skrivit.

2. Är blogginlägg och en SEO-text samma sak?
Nej, inte riktigt. Det finns vissa likheter då båda utav dessa löser problem och kan relateras till content marketing. Men det som särskiljer en SEO text är att det kan vara en landningssida för exempelvis en specifik tjänst och ord (bildäck stockholm) medan ett blogginlägg ofta är mer guideinriktat och värdeskapande.

3. Är det svårt att skriva SEO texter?
Både ja och nej. Du behöver lära dig vissa fundamenta för att kunna få ut maximalt av dina aktiviteter. Det är också ett interdisciplinärt ämne där du behöver ha vissa insikter i copy writing, teknisk optimering och kunskap inom det ämne du skriver inom.

4. SEO är väldigt tekniskt
SEO kräver vissa insikter i teknisk optimering, men dessa är relativt enkla att förstå och implementera om man har viss kunskap om hemsidor. Det har också blivit enklare med hemsideplattformar såsom de som driver WordPress hemsidor.

5. Vilket SEO tillägg ska jag ha för WordPress?
Vi på Sitea rekommenderar starkt Yoast SEO om du har en WordPress hemsida som du vill optimera på egen hand.

6. Vilket SEO verktyg är bäst?
Det finns en uppsjö av olika SEO verktyg på marknaden som hjälper dig med SEO texter. Vi rekommenderar Ahrefs för sökordsanalyser, content analys och konkurrensanalyser.

7. Vad är lokal SEO?
Lokal SEO är sidor och resurser som ämnar synas för lokala sökningar. Ett exempel skulle kunna vara SEO stockholm. Att skriva en SEO text för lokala syften sker på samma sätt som för andra SEO texter.

7. Hur många sökord kan jag ha på varje sida?
Du ska välja ut en rad ”huvudsökord” som du använder dig på din sida. Du kan exempelvis inte använda dig av för många olika sökord för då kommer Google få det svårt att avgöra vilken som Google ska ranka högst. Men sika på 5-10 sökord.