Skip to main content

Vad är lokal SEO?

Lokal SEO är sökmotorinsatser som är ämnade för att öka den organiska synligheten för lokala sökord. Dessa typer av insatser är ofta väldigt effektiva och med rätt strategi och upplägg så kan konverteringsgraden vara mycket hög.

Lokal SEO en definition

Lokal SEO är precis som begreppet pekar på sökord och optimering som riktar sig mot lokal exponering och behov. Lokala sökord är ofta sökfraser med tillägget ”ort” eller område. 

local-seo_2

Några exempel på lokala sökord kan vara:

  • ”Managementkonsult stockholm”
  • ”Blommor södermalm”
  • ”SEO konsult Stockholm”
  • ”Bildäck Tyresö”

Med lokal SEO så är syftet att synas för de sökord som visar på ett behov (bildäck) och vart (Tyresö). Denna typ av sökfras visar på ett tydligt oxh geografiskt begränsat behov. 

Om man sedan kan möta det behovet med en optimerad landningssida så finns det mycket goda förutsättningar för goda resultat. 

Plattformar för lokal SEO

De flesta som söker efter något börjar sin sökresultat på Google. Då knappar man in en sökfras och sedan dyker en rad hemsidor upp som alternativ. 

lokal seo

Tittar vi i sökresultatet så ser vi tre typer av resurser som blir synliga. 

  1. Annonser från Google Ads
  2. Listningen från Google My Business
  3. Organiska sökresultat (SEO)

Dessa är de tre plattformar som vi lokalt i SEO-sammanhang kan optimera för att maximera vår synlighet. Två av dem är gratis (organisk SEO och Google My Business. Dessa två alternativ är något som alla företag bör använda sig utav. 

När 80% av alla köpresor börjar online så är en lokal synlighet i sökmotorerna en utmärkt start. 

Hur börjar jag med lokal SEO?

Lokal SEO utgår från att du har en bra hemsida. Om din företagshemsida är gammal, ej mobilanpassad, eller rent utav dålig så kan du inte förvänta dig stordåd. 

Du bör betrakta din hemsida som en digital säljare. Fast lite mer statisk då. Om du kan förädla och förbättra hemsidans potential att konvertera besökare till leads så har du en fantastisk grogrund att arbeta med lokal SEO. 

Steg 1 – Utveckla en landningssida (eller flera)

Vi har i en tidigare guide gått igenom vad en landningssida är och hur en sådan bör utvecklas. Läs gärna igenom den guiden för en djupare förståelse. 

Men lite kort kan man säga att en landningssida är en specifikt inriktad och snäv undersida/flik på din hemsida som möter ett särskilt behov. 

Om vi vill synas för ”bildäck Tyresö” så skapar vi en sida med samma namn, optimerar sidan för sökfrasen, namnger bilder och utvecklar innehåll som svarar direkt på sökfrasens behov. 

google-business

Steg 2 – Lista företaget i Google My Business

Skapa ett Google My Business-konto. Det är gratis och listar ditt företag direkt på Google. Det ökar din exponering. 

Fyll i rätt uppgifter och telefonnummer samt adress. Skriv sedan en beskrivning om din verksamhet och dess tjänster. Sprinkla gärna in några sökord också i beskrivningen. 

Nästa superviktiga del av detta är att få in recensioner. Dessa har direkt positiv inverkan på din synlighet.

facebook-ads-bild

Steg 3 – Annonsera för lokala söktermer

Om du exempelvis är en hantverkare så är lokal SEO ett utmärkt verktyg för att få in potentiella kunder. De flesta söker ofta efter en lokal hantverkare av diverse skäl och här finna en möjlighet för dig med SEO. 

Din annonsering kan du utföra i Google Ads eller via exempelvis social mediaannonsering som Facebook annonsering. I Facebook kan du exempelvis inrikta annonserna att enbart synas i ditt valda geografiska område. 

Det viktiga med lokal SEO när du annonserar är att du begränsar annonseringen lokalt och har en sida på din hemsida som möter behovet. Skapa också annonser som visar på en lokal koppling för extra närhet och lokal relevans.