Skip to main content

ANALYS | STRATEGI | KAMPANJ

Social Media Byrå – Gå från Engagemang → Konvertering

Content - ett ord med stor betydelse. "Content is King" har du säkert hört, och idag är det mer sant än någonsin tidigare. Text, video, rörligt material, ljud och poddar - det är innehåll som har till uppgift att engagera. Och som social mediabyrå så är målet att medvetet utveckla just det content som engagerar - men minst lika viktigt - faktiskt konverterar.

Det börjar med engagemang – alltid 🍭

Engagemang är startpunkten, som leder till ökad varumärkeskännedom och slutligen konvertering.

“Min erfarenhet av Sitea är mycket positiv. De är professionella, kreativa och lyhörda vilket skapar ett friktionsfritt och framgångsrikt samarbete.”

Joachim AlestameSyn

Plattformar för Sociala Medier:

Sociala medier är precis som namnet antyder: sociala. Det innebär att vi skapar relationer, engageras och utför aktiviteter. Det finns idag en uppsjö av sociala medier att välja mellan och nya uppkommer ständigt. I den takt som nya sociala plattformer uppstår så skapar det nya möjligheter för en digital marknadsföringsbyrå. Nedan är några vanliga plattformar vi på Sitea arbetar med.

facebook-ads

Facebook (Meta)

Facebooks annonseringsplattform möjliggör riktade annonser mot specifika demografiska profiler på Facebook och Instagram. En digital byrå hjälper till med att utforma, optimera annonser, segmentera målgrupper, konverteringsoptimera och hantera budgeten i Facebook (Meta) Ads.
insatgram-ads

Instagram

Instagram, som ägs av Facebook, har sin egen annonseringsplattform där annonser kan visas i användarnas flöden. Få hjälp med att skapa engagerande annonser och strategier för att engagera målgruppen på Instagram till handling.
linkedin-ads

Linkedin

LinkedIn erbjuder en plattform för annonsering som riktar sig till yrkesverksamma och företag. En digital byrå kan hjälpa till med att skapa och hantera annonser på LinkedIn, rikta in sig på specifika yrkesgrupper och maximera exponeringen för företagets professionella nätverk.
twitter-ads

Twitter

Twitter har sin egen annonseringsplattform som gör det möjligt att nå ut till användare med utgångspunkt i intressen, hashtags och geografisk plats. Som digital byrå får du hjälp med att utforma effektiva annonser och hantera kampanjer på Twitter.
youtube-ads

YouTube

YouTube erbjuder möjligheten att visa annonser före, under eller bredvid videor. Av en digital byrå får du hjälp med att skapa och optimera YouTube-annonser för att nå en bredare publik och maximera exponeringen.

Som en social mediabyrå anpassar vi våra tjänster för att möta dina specifika affärsmål. Vi tar hänsyn till dina behov och målgrupp och skapar en kanalportfölj som ger den bästa mixen av kanaldistribution. Genom att noggrant utvärdera prestationen av varje kanal kan vi optimera marknadsföringsinsatserna och säkerställa att du når ut till rätt målgrupp på ett effektivt sätt.

Så skapar Sitea affärsvärde
för er verksamhet

Så skapar Sitea affärsvärde för er verksamhet

Du får en dedikerad account manager.

Som kund får du tillgång till en erfaren expert från Sitea, som kommer att arbeta nära dig och er verksamhet för att maximera resultatet. Få tillgång till Siteas spetskompetens.

Koncept, design och implementering.

Genom unika och skräddarsydda strategier har vi framgångsrikt hjälpt över 530+ företag att växa online. Fullservicebyrå som tar ett helhetsgrepp om annonseringen.

Tydlig och uppdaterad rapportering.

Ni får regelbundna statusrapporter som klart och tydligt visar era resultat, ROI och förslag på förbättringar som kan öka er framgång. Djupa insikter som hjälper er att fatta välgrundade beslut.

Bred spetskompetens i många kanaler

Genom att välja rätt plattformar kan vi optimera er synlighet och engagemang för att maximera resultaten. Vi anpassar vår strategi för att nå era kunder där de är mest aktiva och närvarande.

Några resultat från våra kunder:

Som social mediabyrå arbetar vi långsiktigt med att skräddarsy en portfölj med kampanjer och aktiviteter som genomsyrar samtliga sociala kanaler för att nå maximal genomslagskraft.

Vårdföretag:

293% ökad organisk trafik efter 4 månader

Hantverkare:

Ökade antal inkommande leads från 173 – 864/mån

E-handelsbutik

Månadsförsäljning ökade med över 400 000:-

Städföretag:

Ökade kundstocken med 20% efter 3 månader.

Ekonomiföretag:

Ökade trafiken med 783% efter 6 månader

Utbildningskonsult:

Utvecklad contentstrategi och utbildningsplattform.

Den avgörande faktorn för framgång i de sociala medierna är att skapa en samstämmig och linjerad strategi som genomsyrar alla marknadsaktiviteterna och kanaler. Detta skapar en genomträngande kraft och effekt. Vi uppnår detta genom noggrant förberedande arbete som innefattar djupgående frågor och analyser.

Bli en av de 530 företag som blivit lönsammare med Sitea!

Så är arbetsprocessen hos en social mediebyrå:

Arbetsprocessen hos oss som sociala mediebyrå när vi arbetar med en ny kund kan variera något beroende på kundens behov och önskemål samt vår roll i samarbetet. I vissa fall fungerar vi som projektledare för marknadsföringsaktiviteter, medan vi i andra fall har en specifik funktion. Här är en generell beskrivning av de vanliga stegen i vår arbetsprocess:

 1. Kundmöte och behovsanalys: Vi inleder med en ingående diskussion med kunden för att förstå deras mål, behov och önskemål. Detta inkluderar att definiera projektets omfattning, budget och tidsramar. Vi ställer kvalificerade frågor, utvärderar befintlig och historisk annonsering samt samlar in relevant information för att få en tydlig förståelse för kundens verksamhet och utmaningar.
 2. Strategisk planering: Baserat på behovsanalysen utvecklar vi som byrå en strategisk plan som anpassas efter kundens mål. Detta innefattar att identifiera målgrupper, skapa personas, utforma en social mediestrategi, välja lämpliga marknadsföringskanaler och bestämma vilka verktyg och metoder som ska användas för att uppnå önskade resultat.
 3. Utveckling och design: I denna fas skapar vi det digitala innehållet och de visuella elementen enligt den strategiska planen. Det kan innebära webbdesign, grafisk design, innehållsskapande och eventuell utveckling av webbplatser eller applikationer. Kunden får möjlighet att ge feedback och godkänna olika design- och innehållselement.
 4. Implementering och optimering: När design och innehåll är godkända implementeras de i de relevanta sociala mediekanalerna. Det kan innebära att skapa och hantera annonser, lansera webbplatser eller appar, sätta upp e-postkampanjer eller sociala medie-konton. Vi övervakar och optimerar kontinuerligt kampanjer och förfinar aktiviteterna för att säkerställa att de presterar optimalt.
 5. Mätning och analys: En viktig del av arbetsprocessen är att mäta och analysera resultat för att utvärdera effektiviteten av genomförda marknadsföringsaktiviteter. Här utför vi A/B-tester på landningssidor, formulerar hypoteser för annonsering och kampanjer samt genomför tester. Genom att använda analysverktyg och data kan vi utvärdera framgångsfaktorer, identifiera förbättringsområden och göra justeringar för att optimera marknadsföringen.
 6. Rapportering och kommunikation: Vi kommunicerar kontinuerligt med kunden genom att skicka rapporter och hålla presentationer som visar resultat, prestationer och nya insikter. Genom att dela viktig information

Fördelar med en social mediabyrå

Att anlita en social mediebyrå för att ta hand om sociala medieannonsering kan ge flera fördelar. Här är några av dem:

 1. Rätt kompetens: En social mediebyrå har specialiserad kunskap och erfarenhet inom sociala medier och annonsering. De är väl insatta i plattformarnas algoritmer, riktlinjer och bästa praxis. Detta gör att de kan skapa effektiva annonser och strategier som hjälper till att maximera resultatet.
 2. Nyttja dina resurser till max: Att hantera sociala medieannonsering kan vara tidskrävande och kräva kontinuerlig övervakning och optimering. Genom att överlåta detta arbete till en social mediebyrå frigör du tid och resurser som kan användas på andra viktiga delar av din verksamhet.
 3. Hitta rätt målgrupp: En social mediebyrå kan hjälpa till att identifiera och analysera din målgrupp. Genom att använda avancerade målinriktningsverktyg kan de optimera annonserna för att nå rätt människor vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Detta kan öka chanserna för att nå önskade resultat och konverteringar.
 4. A/B-testing och optimering: Genom att kontinuerligt testa och optimera annonser kan en social mediebyrå identifiera vilka kampanjer, budskap och bilder som fungerar bäst för din målgrupp. Genom att använda analysverktyg kan de övervaka prestanda och göra justeringar i realtid för att förbättra annonsernas effektivitet.
 5. Rapportering och analys: En social mediebyrå kan ge detaljerad rapportering om kampanjprestanda, inklusive klick, visningar, konverteringar och ROI. Genom att analysera dessa data kan de ge insikter och rekommendationer för att optimera framtida kampanjer och maximera avkastningen på din annonseringsbudget.
 6. Uppdaterade insikter: Sociala medieplattformar och annonseringsstrategier förändras kontinuerligt. En social mediebyrå håller sig uppdaterad med de senaste trenderna, funktionerna och verktygen inom sociala medier. Detta gör att de kan implementera innovativa och effektiva strategier som håller dig konkurrenskraftig på marknaden.

Vanliga frågor inom social mediaannonsering

Vad är sociala medieannonsering?

Sociala medieannonsering är en marknadsföringsmetod där företag och annonsörer betalar för att visa annonser på olika sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn. Målet är att nå en specifik målgrupp och driva önskade resultat, som ökad medvetenhet, trafik till webbplatsen eller konverteringar.

Vilka sociala medieplattformar kan jag annonsera på?

Det finns ett brett utbud av sociala medieplattformar där du kan annonsera. De vanligaste inkluderar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat och Pinterest. Valet av plattformar beror på din målgrupp, dina mål och vilken plattform som bäst passar din annonsstrategi.

Hur fungerar målinriktning inom sociala medieannonsering?

Målinriktning inom sociala medieannonsering innebär att du kan rikta in dina annonser mot en specifik målgrupp baserat på olika kriterier som demografi, intressen, beteenden och geografisk plats. Genom att välja rätt målgrupp kan du öka relevansen och effektiviteten i dina annonser samt maximera avkastningen på din annonseringsbudget.

Vilka typer av annonser kan jag skapa på sociala medieplattformar?

Det finns olika typer av annonser som du kan skapa på sociala medieplattformar. Vanliga format inkluderar bildannonser, videor, karusellannonser, anpassade annonser, storytelling-annonser och lead generation-annonser. Formaten varierar beroende på plattform och målgrupp.

Fråga: Hur kan jag mäta och utvärdera framgången för mina sociala medieannonser?

För att mäta framgången för dina sociala medieannonser kan du använda olika metoder och mätvärden. Exempel på mätvärden inkluderar antal klick, visningar, konverteringar, kostnad per konvertering, annonsens frekvens och engagemangsgrad. Genom att använda analysverktyg på plattformarna kan du få detaljerade rapporter och insikter för att utvärdera effektiviteten och göra justeringar vid behov.

Observera att svaren kan variera beroende på den specifika annonsplattformen och dess funktioner. Det är alltid bäst att undersöka och lära dig mer om varje plattforms specifika annonseringsfunktioner och riktlinjer för att få mer djupgående information.

Hur snabbt ser man resultat?

Resultatet av annonsering på sociala medier kan variera beroende på flera faktorer, inklusive målgrupp, kampanjstrategi och budget. Vissa resultat kan vara synliga inom några timmar eller dagar, medan andra kan ta längre tid att uppnå. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och ge kampanjen tillräckligt med tid för att optimera och nå önskade resultat.

Sitea Social Media

Så, är du redo att komma igång?

Låt oss inleda en dialog om hur vi på Sitea kan hjälpa dig och din verksamhet med sociala medier. Du kan kontakta oss via telefon och mail. Välj den kontaktväg som passar dig bäst.