Skip to main content

Vad är CTR? En definition.

CTR, eller click through rate, är den andel av alla sökare på internet som väljer att klicka på just ditt resultat och hamnar på din hemsida. CTR är relevant inom all typ av digital marknadsföring såsom SEO och SEM. Det är utan tvekan ett utav dem vanligaste termerna inom digital marknadsföring. Således är CTR en viktig term att förstå och ett koncept man som marknadsförare måste kunna bemästra.

Varför är CTR viktigt?

Genom att höja din CTR så får du fler att klicka på din länk och du får således fler besökare. En ökad CTR leder ofta, men inte alltid, till bättre resultat. 

Hur beräknas CTR?

CTR beräknas genom ekvationen: antal sökare som klickade på din hemsida/länk / totala mängden sökningar. CTR beräknas i procent (%). I bilden nedan ser du CTR som resultatet av klick/exponeringar från Google Ads

CTREtt annat exempel är om 200 personer sökt eller sett din annons. Av dessa 200 personer som sökt så har 10 personer valt att klicka på din annons eller nått din hemsida. Din CTR blir då 5% (10/200=0.05).

Varför är CTR viktigt?

CTR är en indikation och nyckeltal på hur attraktiv din annons, länk eller sökresultat är. Tanken är att ökad CTR, förutsatt ett starkt erbjudande, ska leda till ökad affärsvärlden och resultat. Men så enkelt är det inte alltid.

Eftersom CTR inte är samma sak som en konvertering, vilket ofta sker senare, så behöver en hög CTR inte innebära högre konverteringsgrad. Ofta kan man se en koppling mellan CTR och konverteringar, men inte alltid. Så CTR och konverteringar bör alltid relateras.

Vad är en bra CTR?

Hur vet du om din CTR är bra eller dålig? Det är en bra fråga. I nischmarknader kan CTR vara på 20-30% och mer. Riktade kampanjer och snäva sökord höjer ofta din CTR. Medan breda sökord och breda kampanjer leder till låg CTR. 

Vad kan jag göra för att öka min CTR?

Om du vill öka din CTR så ska du fundera igenom en rad olika faktorer som inverkar på sin CTR. Några vanliga överväganden är:

  • För bred/snäv målgrupp
  • Bristfällande copy/text
  • Oattraktiv annonsering
  • Dina konkurrenters styrka och annonsering

Ett grundläggande tips för att öka din CTR är att se över hur attraktiv din digitala resurs är. Blir man som åskådare engagerad nog att vilja klicka vidare? Finns det något av värde som driver mig till handling (klick)? Eller kommer jag bara se resultatet och scrolla vidare. 

Ett annat bra tips är att få inspiration av konkurrenter och sedan förfina och förbättra ditt resultat

Är en låg CTR alltid dålig?

Nej! CTR ska alltid relateras till konverteringsgrad. Om du har hög konvertering till låg CTR så betyder det att det trots allt är något som ger resultat. Resultat är trots allt viktigast. Konverteringar är drivande för business och du bör fundera igenom vad du kan göra för att öka din CTR för de annonser/sökord som konverterar. 

Ibland kan målet vara varumärkesexponering och då är inte alltid CTR viktigt. Då kan exponeringar vara ett viktigare nyckeltal.