Skip to main content

Så ökar du trafiken till hemsidan för fler besökare och leads!

Är du intresserad av vad du kan göra för att öka trafiken till din hemsida? Bra! För i denna korta guide kommer vi gå igenom metoder, verktyg och tips för att öka antalet besökare till din hemsida så att du kan skapa fler affärer!
Trafik hemsida

Efter att du läst denna guide kommer du få en bra grogrund för att kunna arbeta med olika typer av kanaler och tillvägagångssätt för att öka hemsidans trafik och besökare.

Tid att läsa:
4-6 minuter
Svårighet:
Nybörjare
Kategori:
Marknadsföring

Steg 1. En bra hemsida

Att driva trafik till en dålig hemsida är inte särskilt effektivt. Så se till att den resurs dit dina besökare hamnar på konverterar och skapar en bra upplevelse.Din trafik kommer inte att öka kontinuerligt om din företagshemsida inte är välfungerande, snabb och värdeskapande. Med värdeskapande menar vi att besökare på hemsidan får ut något positivt av din hemsida.

Gör inte detta misstag
Glöm inte bort att för att lyckas med dina satsningar inom digital marknadsföring så bör du se igenom två faktorer. På den ena sidan har du dina aktiviteter som ämnar driva trafik till hemsidan. På den andra sidan är det den plats där besökarna hamnar, det kan vara en hemsid, en Youtube-kanal, ett bokningsformulär eller något annat.

Det viktiga här är att du behöver lägga fokus både på trafikdrivande aktiviteter och den plattform där trafiken hamnar.

Steg 2. SEO eller SEM

Det finns två huvudkällor för trafik. Betald trafik, SEM, och gratis organisk trafik också kallad SEO. Det rinns olika källor och medel för att öka trafiken och volymen till hemsidan. Du kan köpa in trafiken via annonsering eller arbeta med sökmotoroptimering.

Organisk ranking, eller SEO, kan du uppnå via content marketing. Det innebär kortfattat att du skapar innehåll på din hemsida som rankar högt i sökmotorernas sökresultat.

Hur svårt det är att ranka organiskt beror i regel på konkurrensen på marknaden. Nischmarknader får ofta goda resultat av SEO.
Trafik Hemsida analytics

Conten som rankar på Google är den typ av innehåll som löser problem, eller så kallade ”pain-points” i marknadsföringscirklar.  Poängen är här att skapa innehåll på unika landningssidor som löser ett specifikt problem med värdefull och tydlig content. Detta är också det som kallas för content marketing och som handlar om att via innehåll marknadsföra tjänster och produkter.

Exempel på content marketing kan vara:

 • Guider: ”5 bästa backarna i Åre”
 • Tips: Så får du till en en bättre bolognese
 • Information: Så sparar du tid och pengar med en lönekonsult

Oavsett vilken typ av bransch du jobbar i så är det möjligt att nyttja fördelarna med content marketing. Innehållet behöver inte heller alltid bara vara i textförfattare utan kan också vara i form av bild eller video.

Separata sidor är nyckeln för ökad trafik!
Det viktiga med det innehåll du skapar är att det får en separat sida – en landningssida. Innehåll som löser olika problem på samma undersida (flik) gör det svårt för Google att avgöra vilka sökord som den ska ranka. Exempel kan vara att skilja på t.ex en guide om axelproblem och en om knäproblem. Att ha båda på samma sida gör det svårt för Google att avgöra relevans och prioritering.

Steg 3. Mät hemsidans trafik med Google Analytics

Hur vet du hur många besökare som hemsidan har? Jo, du använder dig utav analysverktyg som du enkelt kopplar till din hemsida. Dessa analysverktyg visar bland annat:

 • Hur länge någon är inne på sidan (vistelsetid)
 • Vilket land dina besökare kommer ifrån
 • Vilka sidor som har besökts
 • Vilka mål som dina besökare har uppfyllt (konverteringar/leads)
 • Vilka kanaler som driver trafiken (t.ex sociala medier, organiskt, direkttrafik och mycket mer).

Analysverktyg bidrar med värdefull data
Analysverktyg är ett måste om du tänker arbeta med digital marknadsföring. Utan spårning kan du bara gissa vad det är som ökar trafiken till hemsidan samt från vilken källa. Vi rekommenderar att du installerar Google Analytics så fort du kan.

Steg 4. Källor för trafik

Vanliga källor för att öka trafiken till hemsidan är sociala medier, Google Business, direkttrafik, SEO och Google Ads/Bing Ads. Trafiken kan också komma från offlinekällor såsom en företagsbil, fysisk annonsering, radio och tidningar. En utmaning med fysisk reklam är att kunna mäta resultaten.

 

Insikt 1. Leads är viktigare än trafik

Ett vanligt misstag är att stirra sig blind på trafiken ochvha som mål att öka trafiken ytan fokus på försäljning. Det är inte alltid som ökad trafik leder till ökad konvertering.

Trafiken ska inte bara öka – den ska också vara relevant och värdefull.

Hemsida besökare leads

Genom att sätta upp relevanta mål så kan vi via Google Analytics mäta om vår trafik är relevant och skapar affärsnytta. Mål kan bland annat vara:

 • Telefonsamtal
 • Emailförfrågningar
 • Bokningar
 • Försäljning

Målen varierar mellan olika branscher, men gemensamt är att de ska vara just mål och affärsnyttiga.

Insikt 2. Det tar tid att öka trafiken

Att få en kontinuerligt ökande trafik till hemsidan är inget som sker över en natt. Det kräver en riktad insats och mycket fokus. Först behöver du sätta mål och en strategi för det content som du tänker skapa. Sedan behöver du göra research för vilken typ av innehåll du ska skapa, en så kallad content strategi.

Typ av content och val av sökord
Din content strategi sätter sedan riktlinjer för när och vilken typ av innehåll du ska skapa. Denna content strategi bör vara kopplad till vilka sökord och ämnen som dina potentiella kunder och målgrupp är intresserade utav.

Hur högt syns du Google?

Få en komplett och uppdaterad sökordsrapport för din hemsida. Se vilka sökord du syns för, hur stor din trafik är och vilka dina konkurrenter är. Direkt skickad till din e-mailadress.

hemsida-trafik