Skip to main content

Innehåll:

1. Vad är en landningssida?
2. Landningssidor fördelar
3. Optimera din landningssida nu

Landningssidor och varför du behöver en!

Om du har arbetat tillräckligt länge med digitala marknadsförare, eller om du är en, är det nästan omöjligt att du skulle ha missat ordet ”landningssida” eller ”landning page”. Landningssidor används ofta i förhållande till att generera potentiella kunder och öka din marknadsavkastning (ROI).
Så, vad är en landningssida, och varför är det så centralt inom digital annonsering och sökmotoroptimering?

landningssida

Vad är en Landningssida?
En landningssida är en specifik sida på din hemsida som har till syfte att inhämta en besökares kontaktuppgifter i utbyte mot ett erbjudande. Det kan vara t.ex. en gratis PDF, ett webbinar eller liknande. Det kan också vara en sida i uppgift att ranka för särskilda sökfraser med en specifikt inriktat sökintention.Tänk också på det här: När du klickar på en kampanjlänk eller en annons t.ex via Facebook så är en landningssida ofta den första sidan du kommer att ”landa på” (precis som namnet antyder).

Denna sida erbjuder dig som besökare vanligtvis något i utbyte mot din personliga information som namn och e-postadress. Hemsidan erbjuder saker så enkelt som ett nyhetsbrev, en gratis kurs, en app för nedladdning eller en provperiod för den produkt som säljs. Det främsta syftet med en landningssida är att konvertera besökare till potentiella kunder, och det är därför marknadsförare vanligtvis är så aktiva med landningssidor. Sidorna används vanligtvis till marknadsföringskampanjer och sociala medier.

Därför är landningssidor ett måste

Landningssidor är absolut kritiska och oumbärliga inom digital marknadsföring. Du kan inte skippa dem om du är ute efter att generera och konvertera fler besökare till leads och kunder via din hemsida Nedan går vi igenom några viktiga anledningar till varför du bör att ha en målsida integrerad på din hemsida.

1. Öka potentiella kunder och generera resultat

Leadgenerering är avgörande för alla digitala kampanjer såsom e-mailmarknadsföring, content-marknadsföring, sökmotoroptimering och digital annonsering. Dessa kampanjer lockar och leder besökare till en sida med tydlig information som uppmanar dem att vidta särskildaåtgärder. Även om besökaren inte är redo att köpa det landningssidan erbjuder just nu så insamlas deras information. Det i sin tur gör att du kan fortsätta skapa en relation till kunden och till och med göra försäljningen mer personlig för den potentiella kunden.

2. De hjälper dig att lära dig önskningarna på din målmarknad

Vanligtvis hämtar landningssidan användarinformation såväl som demografisk data. Demografin kommer att innehålla potentiella kunders önskemål, behov och önskemål. Att ha denna information hjälper dig att förstå hur du kan positioner ditt företag bättre för att möta dina kunders behov. På så sätt kommer dina insikter i kundernas behov att kunna öka din försäljning.

3. Data och analys

Förutom att hjälpa dig att samla demografisk information om din potentiella målgrupp, så hjälper landningssidor dig också att samla in och övervaka data. En del av de insamlade uppgifterna inkluderar den genomsnittliga tiden som spenderas på sidan, det totala antalet genererade leads osv. Detta är utmärkt feedback som hjälper dig att förstå den faktiska effektiviteten i dina strategier. Du kan få en tydligare förståelse av effekterna av dina erbjudanden och strategier samt göra justeringar för att optimera sidan för ännu bättre prestanda och resultat.

4. Det hjälper till att rikta kundåtgärder

En webbplats är vanligtvis bred och innehåller en relativt stort innehåll av information. Besökare på din hemsida kan utföra en mängd olika åtgärder, förutom det du verkligen önskar att dem ska göra. Detta är kärnan i en landningssida. Den är utformad för att få dina besökare att utföra en viss åtgärd. Syftet med landningssidan såsom att generera leads eller intressen till ett webbinarie är exempel på mål som en landningssida kan ha. Med rätt strategi och tillräckligt övertygande innehåll kan din målsida omvandla en besökare omedelbart till ett lead i högre grad än vad din hemsida skulle kunna göra.

5. Högre Google Ranking

En målsida kan optimeras i enlighet med SEO-metoder för att generera ännu fler leads. Google har vissa regler och målsidor som är utformade för att integrera detta rankas högre än andra. Med din målsida som erbjuder relevant och optimerat innehåll kan du ranka högre och göra det lättare för din målmarknad att hitta din sida.

Optimera din landningssida: Kritiska tips

Din landningssida är avgörande för att öka din konverteringssfrekvens och så småningom kommer ditt företag att öka antalet leads. Det finns olika sätt att finjustera landningssidorna för ökad effektivitet. Här är några viktiga tips som kan hjälpa din landnignssida att prestera bättre.

1. Håll sidlayouten tillräckligt enkel. En komplicerad layout och navigering kan verka kontraproduktivt. Kom ihåg att kärnan i landningssidan är att nå ett mål och generera konverteringar. Ta därför bort all irrelevant och distraherande innehåll, till exempel andra länkar och till och med bilder.

2. Fokusera på direkt och övertygande innehåll. Sälj ditt erbjudande till besökare med enkla men lockande innehåll – berätta varför det är ett självklart val att besökarna köper din produkt från din hemsida just nu.

3. Håll dina formulär enkla. Undvik att belasta besökaren med långa och tidskrävande formulär. Detta kan snabbt leda till ointresse från besökarnas sida. Begränsa därför informationen till enbart det du behöver veta om besökaren. Ju mer du tar bort desto fler konverterar i regel.

4. Gör sidan tillräckligt anpassad för mobiler. Mer internettrafik genereras från smarta enheter och mobiler, vilket innebär att många av dina besökare kommer att använda sina mobiler. Det är därför viktigt fatt du gör din hemsida responsiv för olika enheter.

5. Du kan designa fler målsidor även för att förbättra leadgenerering. Detta kan innebära att du skapar fler erbjudanden att visa på dessa sidor. På så sätt kan du locka fler besökare och så småningom fler konverteringar.

Sprid kunskapen: