Skip to main content

Framtidens Hemsidor & Webbdesign – Trender

Mycket ändras. Och fort går det! Allt fortare. En del av förändringen har vi kunnat förutspå medan en hel del hade vi knappt kunnat drömma om. Så är fallet med webbdesign också. Om några år framöver kommer den digitala miljön att uppleva några fundamentala förändringar baserat på trender som vi kan se redan nu, och som vi i denna artikel kommer vi presentera så du vet vad du kan förvänta dig av framtidens webbdesign och trender.

Vi har gjort djupgående undersökningar i de senaste rönen samt utfört en grundlig analys av marknaden och påverkande faktorer som kan ge starka indikationer om framtiden för webbdesign.

Det finns dock inga kristallkulor för att säga exakt hur och om dessa förändringar kommer att ske, men den här artikeln ger många insikter om vad man kan förvänta sig om framtiden för webbdesign och hemsidor.
Nedan följer några av de förändringar som identifierats. Det är anmärkningsvärt att konstatera att några av dessa förändringar redan är aktiva, och kanske använder din hemsida detta också.

Data Science Integration

Den kommande trenden kommer att se webbdesign bygga starkt på det stora flödet och tillgången till data – genom användning av olika analytiska verktyg samtidigt som de ständigt samlat in och sparar Datta. Så kan vi skapa datadrivna upplevelser skräddarsydda efter kunder.

Dataforskare och webbdesigners kommer att arbeta tillsammans i framtiden och därmed skapa fördelaktiga synergier som tar webbdesign ett steg längre. Att skapa en hemsida kommer inkludera både designer och strateger. Design och upplevelser blir inte ett gissningsarbete utan datadrivet.  Hemsidor kommer att utvecklas från att vara en enda plats för varumärkets online-närvaro, och alla systemdelar kommer att samordnas kontinuerligt för att ge alla användare den bästa upplevelsen.

”Page-less” / ”One-page” hemsidor

Webbdesign kommer sannolikt att ta formen av att vara baserade på one-page-design eller helt ”page-less”  i framtiden. Dessa webbplatser använder en alternativ variation av konventionell webbdesign som vanligtvis består av flera sidor. Men dessa lär nyttja mer utav horisontell skroll. Konceptet kan liknas vid sociala medieplattformar som är välkända för sitt mycket optimerade användargränssnitt som håller dig engagerad mycket längre.

Designen på en sida gör det möjligt för webbdesigners att fokusera mer på webbplatsens hastighet, skräddarsydda kundresa  och erbjudande. Mest uppmärksamhet kommer att läggas på flödet och själva ”flytet”/användarupplevelsen av webbelementen för att säkerställa att besökarna stannar på hemsidan. Kortfattat så tror vi på ett ökat fokus på webbupplevelsen – särskilt när vårt uppmärksamhetsspann blir allt kortare.

AI & Chattbottar

AI är förmodligen inte nytt för dig, men många är skeptiska, och till viss mån också rädda för det kontroversiella konceptet. Oavsett, vad dina tankar är om AI s¨ kommer det att spela en viktig roll och diktera framtiden för både webbdesign och hemsidor.

Chattbottar är idag ett populärt exempel på detta där en programmerad mjukvarurobot kan erbjuda kundservice och svar på vanliga frågor. Många företag använder funktionen för att säkerställa snabba och korrekta svar på vanliga frågor och därmed hålla dem engagerade på hemsidan.

Dessa mjukvarurobotar hjälper till att svara på vanliga frågor, registrera klagomål och tillhandahåller ett effektivt alternativ till traditionell kundservice.

Röststyrda hemsidor

Även om detta inte lär ske på kort sikt, kan vi inte försumma möjligheten att det kommer på lång sikt. Webbdesign kan använda konversationsmetoder som (Alexa, Siri och Google Assistant) i både layoutprocess och i hemsidans innehåll. Det minskar också behovet av att kontrollera din telefonskärm för all information.

För att hemsidor ska anpassa sig och dra nytta av dessa så behöver de bli kompatibla med röstbaserade kommandon. Det kan gälla när någon ställer en fråga på Google och sedan hämtar Google information direkt från olika hemsidor och ger svar på detta utan att besökaren rent tekniskt är inne på hemsidan.

Unikt berättande med storytelling

Storytelling är en unik form av kommunikation som ger optimala resultat när det används inom rätt kanaler. Framtidens hemsidor kommer baseras på storytelling för att skapa så engagerande resultat och och erbjudanden som möjligt.

Massor av innehåll finns i överflöd på internet och väntar på att konsumeras dagligen. Genom storytelling så engageras användarna och marknadsföringens styrka i som identitetsbyggande blir starkare. Genom en unik röst så blir den moderna webbdesigner starkare och tydligare och varje aktivitet på hemsidan genomtänkt.

Engagerande 3D-bilder

Webbdesign kommer sannolikt också bygga mer på 3D-design och 3D-bilder.  Mycket av upplevelser på hemsidor idag är 2D-baserade och här finns det stora möjligheter för unika upplevelser. Hemsidor kommer idag i helskärmsformat, vilket ger dig en blandning av fysiska och digitala upplevelser.
De fängslande bilderna hjälper till att locka fler användare och uppmanar dem att vidta önskade åtgärder. Detta kommer att göra webbdesignen mer effektiv och funktionell och till och med lite häftig.

Slutsats

Teknikens framsteg sker i exponentiell takt och det är allt svårare att hänga med i den allt mer föränderliga takten.

Framtiden för webbdesign och hemsidor är starkt engagemangsbaserade. Det innebär att det vi troligtvis kommer se i framtiden är att hemsidor går från 2D-baserade till 3D-baserade. Där hemsidornas upplevelser också går mot en allt mer individuell upplevelse med storytelling som fundament. Detta kommer göra hemsidor till en unik plats för underhållning och engagerande användarresor.

Framtiden är spännande inom webbdesign och hemsidor. Med allt mer fokus på mobildesign så ställer det också krav, men ger också möjligheter med touch-baserade input och liknande, något som webbdesign inte baseras på idag i en stor grad.