Skip to main content

Innehåll:

1. Fokusera på ditt företag
2. Sänk kostnaderna
3. Senaste tekniken
4. Mätbara resultat
5. Konkurrenskraft
6. Nya perspektiv
7. Expandera verksamheten

Fördelar med ett digitalt marknadsföringsföretag?

En digital marknadsföringskampanj kräver resurser, tid och erfarenhet. Om du tror att du släpar efter inom något av dessa områden kan du enkelt överbrygga klyftan genom att anställa ett digitalt marknadsföringsföretag.

Men till vilka fördelar? Varför ska du arbeta med en digital marknadsföringsbyrå? Nedan följer sju skäl som belyser vikten av att investera i ett digitalt marknadsföringsföretag:

1. Du kommer att fokusera på att hantera ditt företag

Låt oss överväga dina alternativ: För att utforma en digital marknadsföringsstrategi och genomföra de kampanjer som krävs på lång sikt måste du anställa rätt kompetens för att skapa ett internt team för digital marknadsföring eller lägga ut det till ett externt team konsulter eller byrå.

I det första fallet måste du spendera resurser hitta rätt kompetens och utbilda dessa för din verksamhet. I det andra har du goda chanser ifall förslag ett inte fungerar, så kommer du kunna hitta rätt kompetens i en extern marknadsföringsbyrå som är experter på just marknadsföring. Så genom att anställa ett digitalt marknadsföringsföretag, så gör det saker mycket enklare och mindre krävande och ofta till högre ROI. Dessutom har dessa byråer också ofta stor intern kompetens som kan komma till stor nytta för dig. Det kan innefatta digitala marknadsförare, grafiska designers, strateger och fotografer. Helt enkelt det som behövs för bra och effektiva marknadsföringsbudskap.

2. Du kommer att sänka kostnaderna

Konstigt som det kan tyckas för dig att arbeta med ett digitalt marknadsföringsföretag har visat sig kosta mindre på lång sikt än att upprätthålla ett team av interna proffs.

Det kan kanske låta lite märkligt, men kostnaderna för att arbeta med en extern marknadsföringsbyrå är i de flesta fall mycket lägre än att investera i dessa in-house. Förutom lön och övriga fördelar bör du också överväga kostnaden för att använda vissa specialiserade digitala marknadsföringsverktyg, som de flesta marknadsföringsbyråer redan har tillgång till.

3. Du kommer att använda de tillgängliga onlineverktygen

För att skapa din digitala marknadsföringsstrategi och för dess genomförande behöver du tillgång till olika verktyg för analys, sökordsforskning, konkurrensanalys med mera. En digital marknadsföringsbyrå kommer att erbjuda dig tillgång till alla dessa verktyg utan att du behöver betala  för de prenumerationerna. De översätter data som härrör från dessa verktyg till digitala strategier och blir underlag för beslut som syftar till att utveckla ditt företag.

Detta är förmodligen den viktigaste fördelen med ett digitalt marknadsföringsföretag!

4. Du kommer att kunna utvärdera utifrån mätbara resultat

Ingen vill investera i ett partnerskap som inte ger dem önskade resultat och ROI. Men hur mäter du effektiviteten i dina digitala marknadsföringskampanjer, vilket är resultatet av olika strategier? En av de första sakerna som ett digitalt marknadsföringsföretag kommer att göra är att bestämma KPI :er(Key Performance Indicators) för varje kampanj de kör. På så sätt vet du hela tiden hur effektiva strategierna är när det gäller att nå dina affärsmål.

Den digitala marknadsföringsbyrån kommer också att identifiera de viktigaste mätvärdena du behöver tänka på när du utvärderar kampanjens effektivitet för varje kommunikationskanal de använder. Du kommer att se dessa i månadsrapporten som ofta kommer från byråerna.

5. Du kommer att bli mer konkurrenskraftig

Ingen känner ditt företag bättre än du. Men hur är det med din konkurrens? Innan du implementerar din nya digitala marknadsföringsstrategi bör du veta vad som händer i den bransch du verkar inom, din huvudkonkurrens och vilka annonsplattformar de använder.

Digitala marknadsföringsbyråer kan ge dig tillgång till all denna viktiga information, men också något lika viktigt, som inte bara berör dina digitala marknadsföringsinsatser utan kärnan i din verksamhet: djup kunskap om målgruppen.

Med hjälp av lämpliga onlineverktyg kan de identifiera dina målgrupper och intressenter (målgruppskategorier med gemensamma egenskaper) och bestämma deras behov, så kallade ”pains”, onlinebeteendme, preferenser och intressen.

Denna värdefulla information hjälper dig att rikta in strategierna på ett sätt som ökar företagets konkurrenskraft. Som nämnts ovan är dessa insikter värdefulla inte bara för dina digitala marknadsföringsinsatser utan också för att förbättra dina produkter och tjänster och kan också vara en inspiration till att skapa nya erbjudanden.

Insikter i målgrupper och segment hjälper dig att utveckla din verksamhet.

6. Du får ett nytt perspektiv

En av de viktigaste sakerna som digital marknadsföring lär oss är att en strategi som fungerade för en kampanj och företag kanske inte fungerar för nästa. Att arbeta med en digitalt byrå säkerställer att den strategi som används och marknadsföringsmedlet matchar profilen hos de kunder du vill rikta dig till.

Till exempel, i en marknadsföringsstrategi för sociala medier, kommer en digital byrå först att se vilken plattform din publik föredrar, vilken typ av innehåll de interagerar med och vilka problem de möter så att du kan lösa dem genom Social Care (kundtjänst genom sociala media). Då bestämmer de hur de ska hantera det.

7. Du kommer att ha investerat i en tjänst som expanderar med ditt företag!

En annan viktig tillgång för ett digitalt marknadsföringsföretag är dess förmåga att utöka sina tjänster när ditt företag växer. Enkelt uttryckt har de flexibiliteten och teamet av partners för att stödja utvecklingen av ditt företag. Annars måste du investera resurser för att växa ditt företag internt.

Sprid kunskapen: