Skip to main content

Vad kostar en hemsida? 10 Saker att tänka på!

De flesta som kommer i kontakt med oss på Sitea ställer samma fråga: Vad kostar en hemsida egentligen? Oavsett om det är gäller en helt ny hemsida till ett företag, uppdatering av WordPress-hemsida eller en fotbollsförening som behöver en ny layout så är det viktigt att ha en insikt i de vanliga fallgroparna och misstagen man som köpare kan möta på i djungeln av erbjudanden.

I denna första del i Siteas bloggserie om kostnaden för en hemsida så kommer vi gå igenom vilka olika kostnader som ofta uppkommer vid köp, uppdatering eller grafisk arbete på en hemsida.

Det är viktigt att ha i åtanke följande övergripande aspekter för att kunna avgöra den exakta kostnaden för din hemsida.

  1. Budget
  2. Hosting (Vilken typ av prestanda som er hemsida ligger på)
  3. Grad av design/skräddarsydd hemsida
  4. Funktioner på hemsidan
  5. Grafisk bearbetning på hemsidan
  6. Sökordsoptimering
  7. Hemsidans användningsområde
  8. Webbyråernas betalningsmodell
  9. Ska jag skapa hemsidan själv
  10. Trafiken till hemsidan

 När man tagit i åtanke ovanstående aspekter så är det mycket enklare att avgöra hur mycket en hemsida kostar. Vi kommer gå igenom varje aspekt med djupgående.

1. Det första man bör tänka på är vilken budget man som företag eller privatperson har. Budgeten avgör nämligen vilken totalkostnad som hemsidan faktiskt kan kosta. Det låter dumt, jag vet, men att hoppa på ett billigt erbjudande där en hemsida kostar