Sökmotoroptimering Hemsida & Google Optimering

Analys och Sökmotoroptimering av Lönsamma Sökord och Sökfraser på Google

Google Optimering av hemsidan

Sökmotoroptimering av hemsida, vilket ofta kallas för ”on-page optimering” handlar enkelt utryckt om att man gör det enkelt för Google som sökmotor att förstå sidans innehåll, dess syfte och för vilka sökfraser och sökord sidan är relevant för.

Google använder spindlar som ”crawlar” eller ”spindlar” sig igenom er hemsida. Den kod som spindlarna läser är väldigt annorlunda jämfört med hur hemsidan ser ut för oss människor som beskådar den. Det är därför viktigt att göra jobbet enkelt för Google så att er hemsida med enkelhet kan ranka för sökfraserna och sökorden som är relaterade till er hemsida. Det sökmotoroptimering av hemsidan gör är att optimera hemsidan så att Googles spindlar föredrar att visa er sida högst upp i sökresultaten.

Kvalitativt innehåll, Kodning &  Google Optimering

Google ser inte en hemsida som vi människor gör, utan Google läser sidan via dess kod. När vi sökmotoroptimerar en hemsida talar vi om för Google vad som är en rubrik, vilka titlar sidan har, vad som är en bild,  vilka sökord som är viktigast och framförallt – Vi optimerar hemsidan för lönsamma sökord och sökfraser. Att utveckla en hemsida själv idag är relativt simpelt. Det finns många CMS-verktyg som t.ex WordPress som gör det enkelt att utveckla en hemsida. Däremot är det betydligt svårare att sökmotoroptimera hemsidan så att den ör optimerad för bestämda fraser på Google.

Siteas sökordsoptimering tar hänsyn till följande aspekter:

  • Sökordets relevans och förekomst i titel på sidan
  • Sökordets relevans och förekomst i texten
  • Sökordets relevans och förekomst i rubrikerna
  • Sökordets relevans och förekomst metabeskrivningarna

Sökordet och sökfrasernas konkurrens på Google. Vi väljer ut lönsamma fraser för ditt företag.

Så här funkar Google som Sökmotor

Google har en enda uppgift: Visa relevant och kvalitativt innehåll till användarna. Den dagen då Google misslyckas med denna uppgift, så kommer användarna byta sökmotor. Eftersom Google värderar sidor som påvisar relevans till sökordet så måste er hemsida vara Google optimerad och visa på relevans för att ni ska kunna synas högt i sökresultaten för sökfrasen.

Det svåra med sökmotoroptimering är inte att skriva relevant och bra text. Det är att få er hemsida att synas för utvalda sökfraser. Det är här som vi på Sitea kommer in i bilden.

Att skapa kvalitativt och relevant innehåll är den första delen i ekvationen att synas i sökresultaten. Här kommer ett exempel: Om ni skulle söka på Google med sökfrasen ”Billiga cyklar” så ser Google till att inte sidor för bilar syns. Google har avgjort vilka sidor som är bäst och mest relevanta för sökordet. Sedan syns sidan för det sökordet.

Därför måste er sida Google sökmotoroptimeras efter de värderingsfaktorer som Google har för att ranka sidor högt för särskilda sökfraser och ord.

Vägen till Topp-Tio på Google

Självfallet rankar ni inte i topp tio i Googles sökresultat för att ni har skrivit en kvalitativ text och har en sökmotoroptimerad hemsida. Ni kan med lätthet ranka högt för enklare sökord med låg konkurrens men på dem riktigt populära sökfraserna är de tuffare. Sökordsoptimerad sida är extremt viktigt med det finns faktorer som är utanför hemsidan som avgör er Google ranking. Faktorer som SEO-experter kallar för ”off-page-ranking factors” eller ”off-page optimering”.