GUIDE 2018

Guide för Digital Marknadsföring

Olika sätt att arbeta med digital marknadsföring och hur du lyckas 2018!

Den digitala marknadsföringen ökar allt mer i dagens allt mer digitaliserade samhälle. Kunder förflyttar sig från fysiska rum till digitala säljkanaler och platser. Besök på hemsidor och köp i webbutiker blir allt fler och företag står idag inför en utmaning att börja ta den digitala marknadsföringen på större allvar. Dels för att kunna överleva och konkurrera på en allt mer konkurrensutsatt marknad, men även för att kunna ta del utav den potential som internet erbjuder.

I denna guide kommer vi gå igenom hur ni kan kan arbeta med digital marknadsföring och vilka typer av tjänster, produkter och ställningstaganden som ni bör se över när ni sedan väljer att arbeta med det internt, eller anlita en extern partner.

Det första du behöver veta: Plattformarna

Det första vi måste gå igenom är vilka olika plattformar det finns för digital marknadsföring. Dessa kommer vi gå igenom relativt kort och vi har längre guider som belyser varje individuell aspekt djupare. Denna guide är inte uttömmande utan bör ses som en ”eye-opener” för de olika delar som finns inom digital marknadsföring.

  1. Sökordsoptimering / Sökmotoroptimering (SEO) – handlar om att optimera digitala resurser och en hemsida för att synas bättre i sökmotorerna. Arbete med både on-page och off-page optimering. Det gäller framförallt för Googles sökmotor då den fångar över 90% av all söktrafik.
  2. Google Ads (gamla AdWords) – är ett sätt för företag att betala för att synas högst upp i Googles sökresultat. Då tas en avgift per klick ut som avgörs av vad andra företag som budar på samma sökord som du gör och vilket bud du vill lägga.
  3. Content marketing – handlar om att utveckla innehåll (content) både vad gäller rörlig media såsom video, texter, inlägg, info-graphics, guider med mera.
  4. Sociala medier – på vilka sätt använder ert företag er utav Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter med flera.
  5. Google My Business – lista företaget lokalt i Googles katalog för företag och syns Google Maps.

Dessa kanaler är inte uttömmande utan bör ses som en övergripande guide för att ge er en inblick i de olika kanalerna och verktygen som finns för att arbeta med digital marknadsföring och lyckas på nätet.

Vad du behöver veta:

Nu när vi lite kort har gått igenom de olika aspekterna av digital marknadsföring och vilka olika verktyg som erbjuds så följer här en rad tips och övervägningar för hur ni som företag kan arbeta med den digitala marknadsföringen och undvika de misstag som många företag gör.

Övervägningar och tips för SEO

Sökordsoptimering är en process som beroende på konkurrensen för sökfraserna kan ta olika tid innan man uppnår bra resultat. Ibland kan det ta ett par veckor till någon månad innan man syns i topp-tio medan i vissa fall kan det ta upp till 6-12 månader. Det är svårighetsgraden för frasen och konkurrensen på marknaden som avgör hur lång tid det tar.

Man talar också om organisk och betald ranking. Betald ranking är kopplad till Google Ads medan organisk ranking är ”naturlig”-ranking som är kopplad till hur väl hemsidan svarar på sökfrasen.

När man arbetar med sökordsoptimering så talar man ofta om on-page optimering som har att göra med justeringar och optimeringar som rör själva hemsidan och off-page optimering som man gör på sidor och resurser utanför hemsidan.

En annan viktig aspekt av SEO är länkbygge. En viktig aspekt för att synas högt på Google är att få så kallade inlänkar (hemsidans url och länk på andra externa sidor) till hemsidan. Ett exempel är att en partner har ditt företags länk på sin sida. Tanken är att inlänkar fungerar som rekommendationer och legitimerar hemsidan. Läs mer i vår guide ”Vad är SEO?

Värt att nämna är att 65% av all trafik går till topp-tre resultaten i sökresultaten.

Övervägningar och tips för Google Ads

Google Ads är betald annonsering och fungerar annorlunda jämfört med SEO. För Google Ads så syns er hemsida direkt i sökresultaten så fort ni startar annonseringen. Det är inte direkt kopplat till sökordsoptimering utan är en betaltjänst som Google erbjuder för att företag ska kunna synas i resultaten.

I Google Ads så lägger man ett bud på en sökfras och sedan multipliceras budet med det kvalitetsvärde som Google ger er hemsida och annonsering för att avgöra vilken plats ni syns på.

Det är lätt att misslyckas med sin Google Ads annonsering om man inte använder sig utav korrekt konverteringsspårning. En konvertering är en handling som ni som företag värderar är värdefull för er verksamhet. Se det som ett lead. Det skulle kunna vara ett köp, en bokning, ett mail, en förfrågan eller ett samtal för att nämna några.

Det är också viktigt att hålla koll på de olika matchningarna som Google Ads använder. Läs vår Google Ads-guide för mer information.