Digital Marknadsföring

Komplett Guide 2018

Allt du behöver veta för att göra rätt strategiska val för er marknadsföring 2018

digital-marknadsföring-2018-guide-min-2 (kopia)-min

Vi står inför en digital transformation. Traditionellt så var marknadsföringen beroende av fysiska medier och plattformar såsom tryckt text, banderoller samt digitala inslag i video och radio. Kundresan började ofta i ett köpcentrum och de butiker vi handlade i var fysiska. 

Den digitala marknadsföringen har ändrat det! Med introduktionen av e-butiker och webbshoppar så har digitala säljplattformar och butiker ökat kraven och behoven av digital marknadsföring. I denna guide kommer vi gå igenom alla de aspekter som vi på Sitea anser att du bör ha i åtanke när du ska fundera kring hur du och ditt företag ska jobba med digital marknadsföring för att ligga i framkant 2018. 

Vi kommer gå igenom följande:

 • Avsnitt 1: Vad är digital marknadsföring? – En definition.
 • Avsnitt 2: 7 Anledningar att arbeta med digital marknadsföring
 • Avsnitt 3: De olika plattformarna och marknadsföringskanaler
 • Avsnitt 4: Viktiga aspekter du inte för missa
 • Avsnitt 5: Vikten av mätning, spårning och strategiska vägval

Du kommer lära dig följande:

 • Resonera kring olika typer av digital marknadsföring
 • Redogöra för olika kanalerna
 • Skillnaden mellan SEO & SEM
 • Strategier för att lyckas med digital marknadsföring

Avsnitt 2: 7 Anledningar att arbeta med digital marknadsföring

Nu när en definition är klarlagd så kan vi gå vidare och se vilka fördelar det finns med digital marknadsföring och vad som gör det till ett utmärkt investeringsalternativ för både små och stora företag.

1. Möjligheten att ”targeta” rätt målgrupp

Den absolut största fördelen med digital marknadsföring är möjligheten att kontrollera vem budskapen syns för. Historiskt sett så har marknadsföring mer kunnat liknas vid att skjuta hagelbössa. Man skjuter lite överallt och träffar alltid någon. Exponeringen var hög, men penetrationen låg. Idag, tack vare den digitala marknadsföringen så kan vi rikta in oss på specifika kundgrupper, målgrupper och segment på intressenivå.

1962 hade en cykelkampanj kunnat se ut så här: Vi vill marknadsföra en ny cykel och vi har definierat vår målgrupp som kvinnor i medelåldern. Sedan har vi kommit fram till att använda oss utav tidningsannonser och  affischer på alla stadens torger.

Slutsats: Bred annonsering, stor investering med stor exponering och spridning.

tack vare den digitala marknadsföringen så behöver vi inte längre skjuta ”blanka skott” utan nu kan vi mycket mer inriktat fokusera och rikta vår budget mot demografiska aspekter som verkligen är av intresse för vårt företag. Vi kan välja att vår annonsering går mot personer i en viss ålder, ett särskilt kön, enbart i ett visst geografiskt område eller inriktat på vad personerna har för intresse.

2018 hade en cykelkampanj sett att så här: Cykeln riktas till kvinnor i 30-55-års åldern i centrala stockholm. Dem ska ha intresse av cyklar och träning samt gilla diverse sidor och forum på internet relaterat till cyklar. Vi har ställt in annonserna (via retargeting) på att synas på externa hemsidor även när besökaren lämnat vår sida 7 gånger. Vi mäter upp all vår trafik till hemsidan samt eventuella köp och annonseringen syns inte för andra målgrupper.

Slutsats: Riktad mätbar annonsering till låg investeringskostnad.

2. Interaktion & Relevans – Få direkta resultat

Något som är till stor fördel för digital marknadsföring är möjligheten att kunna mäta och skapa interaktioner med intressenter direkt. Digital annonsering kan direkt fånga intresset när någon söker på Google och sedan dirigera deras intresse till din hemsida. Om sedan hemsidan gör ett adekvat jobb på att konvertera besökare till kund så har vi funnit en formel för att nyttja potentialen som digital marknadsföring medför.

Traditionellt så har det funnits ett gap mellan marknadsföring och köp. Som kund har man varit tvungen att bege sig till butiken och denna distans har lett till att mycket köp, särskilt spontanköp, inte gneomförst. Med digitala medier så kan man fånga kunden och dennes intresse direkt när intresset skapas. När dessutom, som tidigare redogjorts för, 80% av kundernas köpresa börjar på Google så kan vi fånga och ta del av den potentialen.

Vi kan annonsera och synas på hemsidor och sociala medier där människor befinner sig och är intresserade. Exempelvis om någon är inne på Facebook eller Instagram och tittar på träningsutrustning så kan ert företag välja att ha era annonser synandes i dessa forum. Då blir annonseringen mer riktad, insäljande och intressant. Det skapas en spets och relevans i marknadsföringen som gör att marknadsföringen blir strategisk och dessutom billigare.

3. Konverteringar – möjligheten att mäta resultat.

Något som är en styrka vad gäller digital marknadsföring är möjligheten att mäta upp resultat, beteende och konverteringar. Genom diverse analysverktyg såsom Google Analytics så kan vi se hur besökare på hemsidan manövrerar sig på sidan. Dessutom med verktyg såsom Hotjar så kan man spela in en hel session när någon är inne på sidan. Då går det att se hur besökare manövrerar sig på hemsidan och vad dem klickar och inte klickar på. Det är sedan strategiskt underlag för hur man ska utveckla sidan och få ut mer.

Rekommenderade verktyg:

Google Analytics

Google Search Console

Hotjar

 

4. Statistikunderlag

Lite i samma anda som under punkt 3 så kan vi tydligt se beteendemönster och statistik över hur de digitala plattformarna såsom hemsida används. Vilka trafikkanaler (sociala medier, Google Ads, etc) är det som leder till trafik och köp.

Vy från Google Analytics

Enheter

Tid på dagen

Som ni ser i bilderna ovan (tagna från ett Google Analytics-konto) så kan vi väldigt enkelt få fram tydlig statistik på dels trafiken, vilka enheter samt vilken tid på dagen som våra besökare är inne på sidan. Det här är bara en bråkdel av allt som går att få fram i Google Analytics och det finns en särskild styrka när Analytics är kopplat till Google AdWords, Facebook/LinkedIn/Instagram och Google Search Console.

5. Det ”speciella” med Sociala Medier

Sociala medier fungerar lite annorlunda jämfört med traditionell sökordsoptimering och annan marknadsföring. Visserligen är grundpelarna densamma, men för att verkligen lyckas med sin marknadsföring så handlar det mycket mer om att engagera och vara ”social” för att den sociala marknadsföringen ska leda till stora resultat. Det räcker inte enbart med att presentera fina produkter/tjänster. Utan man vill också få dem ”virala”.

Viralt innehåll på sociala medier är innehåll som är engagerande och betyder något. Det ska kännas. Det kan vara något roligt, fyndigt, coolt uppseendeväckande eller kontroversiellt. Det viktiga är att innehållet ska skapa engagemang och ”likes”/delningar. Vi vill ju att vårt innehåll ska spridas och gratis spridning är inte fel. Nedan kommer några exempel på innehåll som blivit viralt:

Audi

Nike Instagram

Roliga Memes

6. Den stora potentialen med nyhetsbrev

Något som är väldigt effektivt ur marknadsföringssynpunkt är att använda sig av direkt marknadsföring via nyhetsbrev. Tanken är att bygga upp en stor katalog med e-maillistor för att kunna använda sedan för att kunna skicka ut innehåll och erbjudanden  via direkt marknadsföring. Det är också ett väldigt kostnadseffektivt sätt att nå ut.

Dock krävs det ju strategier för att fånga nyhetsbrev. En klassisk sådan är att erbjuda resurser såsom en PDF med tips eller att få en rabattkupong om man registrerar sin mail. Det handlar om att ge något och i gengäld får man en e-mailadress.

7. ”Content is King”

Google är intresserad av resurser. Resurser i termer av inlägg, historier, referenser, videos och mycket mer. Allt som Google ser bidrar med värde för en sökfras kommer premieras i Google sökresultat. Traditionell så sågs SEO som enbart beroende av teknisk kompetens. Idag är det annorlunda. I dag gäller det att erbjuda värde, vara resursfull för att fånga trafik. Sen när besökaren väl är på hemsidan så kan man börja kanalisera trafiken mot önskvärda aktiviteter.

 

Avsnitt 3: Typer av Kanaler för Digital Marknadsföring

De klassiska kanalerna för digitala marknadsföring kan sammanfattas i tre typer. Nästintill varje dag så dyker det upp alternativ till de nuvarande med sin ”touch”. I dag är det många företag som använder sig utav Snapchat. Enkelt uttryckt så kan säga att där människor är – där finns marknadsföringen. När man arbetar med digital marknadsföring så brukar man arbeta med någon av dessa tre:

 • Sökmotoroptimering eller sökordsoptimering (SEO)
 • Sökmarknadsföring (SEM) t.ex. Google Ads
 • Social Media Annonsering

 

Sökmotoroptimering för långsiktiga resultat

80% av kunderna börjar sin sökresa på Google och 65% av trafiken går till topp-tre resultaten. Där har vi två avgörande statistiska siffror som visar på vikten av att synas på Google. Att synas topp-tre och kunna erbjuda attraktiva produkter är således avgörande. Det SEO handlar om är att optimera sitt innehåll, både strukturellt, men även innehållsmässigt och upplevelsemässigt. Det handlar om att vara värdefull för frasen. Vill du lära dig mer om SEO? Läs vår guide: ”Vad är SEO?

Det är också ett långsiktigt engagemang för rankingen på Google ändras konstant – mycket beroende på vad konkurrenter gör och när Google kommer med nya uppdateringar vilket ofta sker på kvartalsbasis. Här gäller det således att ha en tydligt definierad ”content-strategy”.

I bilden nedan så kan ni se två runda cirklar. Nummer 1 representerar SEM och Google AdWords, medan nummer 2 representerar Sökordsoptimering eller organisk ranking.

1
SEM – Google Adwords
2
SEO – Sökmotoroptimering

Sökmarknadsföring (SEM)

Det finns två sätt att synas i sökmotorerna. Den första är organisk ranking som uppnås via sökmotoroptimering och sedan så har vi betald annonsering. Ofta när man pratar SEM så pratar vi Google Ads (tidigare Google AdWords), men Bing har också en motsvarande produkt. SEM är betald annonsering och har sin grund i att man betalar för att företaget ska synas för specifika sökfraser och sökord.

Resultaten är direkta och det innebär att samma dag man börjar arbeta med SEM så kan man via Google Ads få trafik och resultat till sin hemsida. SÅ fort annonsen är igång så kan man fånga trafik och potential till sin hemsida. Det är här den digitala marknadsföringen kan ge direkta resultat. Kopplar man sedan annonseringen till professionell konverteringsspårning så kan vi avgöra precis vad ett köp/samtal/bokning/mail kostar att få via Google Ads. Vi kan således få kontroll över vår ROI.

Det viktiga att ha i åtanke är dock att när man pausar Google Ads så pausas också annonseringen och man syns inte längre högst.

Även Video, Shopping & Display

Google Ads möjliggör också annonsering på YouTube, partnerhemsidor som text och bildannonser samt visning av produkter på Googles sökmotor. Dessutom finns det möjligen via retargeting att visa samma annons X antal gånger. Så att om någon är inne på en sida om Kroatien så kan sedan reklam om Kroatien visas för denna besökare på externa sidor såsom YouTube, resform med flera.

 

Annonsering via sociala medier

Något som bara ökar i populäritet för varje dag som går är annonsering via sociala medier. Det finns en rad olika plattformar såsom Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, Youtube med flera. Vilken strategi man ska använda på de olika medierna varierar kraftigt och vi skulle kunna gå igenom det på djupet hur man lyckosamt kan använda sig utav de olika plattformarna. Som med SEM så försvinner resultaten när man inte längre betalar för annonseringen.

Avsnitt 5: Målstyrning och måluppfyllelse

Nu kommer vi in på de strategiska resonemangen. Vilken kanal ska jag välja och varför? Vad har jag för mål med digital marknadsföring för mitt företag? Vi på Sitea brukar arbeta med en kombination av olika medier för att finnas där kunderna finns. Däremot skiljer det sig mellan företag och branscher. Akuta tjänster där kunderna använder Google t.ex. för en Rörmokare där någon kan ha stopp i avloppet och sedan söka på Google. Här är en kombination av Google Ads och sökmotoroptimering avgörande för att ockupera så mycket som möjligt av Googles förstasida.

Om vi försöker välja anledning till annonsering så skulle det kunna vara följande: Driva affärer och kunder, öka exponeringen av varumärket, skapa en känsla för företaget och information till kunder.

Avsitt 6: Driv affärer och lönsamhet genom digital marknadsföring

Det är väl sedan gammalt att grundprincipen för marknadsföring ska vara att få fler affärer till sitt företag. Om du stoppar in en summa pengar i en automat så vill du att det ska spotta ut mer pengar när du väl gör din investering. Valet av marknadsföringskanal ska bygga på vad det specifika företaget vill uppnå. Om det är fler affärer så kan en god idé vara att börja med att tänka på köpprocessen.

Syftet med marknadsföring är att föra marknaden mot företagets tjänster och produkter. Att exponera erbjudandet och sedan leverera värde till kunden. Tanken är i grunden att uppnå en ROI som företaget upplever gör marknadsföringsåtgärderna värda. För att kunna avgöra vilken typ av effekt som företaget vil få ut av sin marknadsföring så bör man välja en kanal som leder till samma måluppfyllelse samt se till en köpprocess som är relevant för kunden.

Ett belysande exempel är huruvida det är relevant med en reklam för cyklar under vinter-OS när du tittar på mobilen? Eller om det är en poäng att göra reklam för glass under vintern? Kanske är det mycket mer lyckosamt för företaget att göra reklam för hamburgare under ett matprogram? Eller att när någon söker på Google efter en akut rörmokare i mobilen och företaget syns i topp-3 samt budar med SEM för sökordet?

Poängen är att vi måste välja forum och medium där kunderna i sin köpprocess befinner sig. Vår erfarenhet har visat att för många firmor är det helt oslagbart att använda sig utav mobil-annonsering, men desktop-annonsering konverterar inte alls lika bra. Då kan det vara bättre att fokusera på de medier där resultaten är som bäst för att uppnå högst möjliga ROI.

Ett ytterligare exempel hade kunnat vara följande:

Vilken typ av plattform och marknadsföringskanal hade varit bäst för en webbshop som säljer kläder? Jo, beroende på klädtyp och bransch, så skulle man kunna tänka sig att eftersom kläder bäst illustreras med bilder så kan social media annonsering vara en bra plattform för att kunna sprida bilderna via både betald och gratis exponering. Kanske är det också en idé att via YouTube-annonsering visa företagets produkter i filmformat via särskilda influencers eller YouTubers?